Sørnett

Får ikke bruke utstyr som kan redde liv

Det nye utstyret skal brukes som et tiltak for å fjerne trafikk dirigenter vekk fra vei banen.
 Foto: Vilde Polle Nøtnes

Det nye utstyret skal brukes som et tiltak for å fjerne trafikk dirigenter vekk fra vei banen. Foto: Vilde Polle Nøtnes

Trafikkdirigenter vil bruke sikkerhetsutstyr som redder liv. Vegdirektoratet holder igjen.

Publisert:

Sist oppdatert: 25.05.2023 kl 10:20

- Det som hindrer en del av de tiltakene som kan gjøres for å sikre veiarbeidere er lovgivningen. Det finnes jo alternativer, forteller Christian Øyslebø, hovedverneombud i Ramudden.

Utstyret det er snakk om er et midlertidig skyttel signalanlegg med bom. Den fungerer slik som et vanlig trafikklys med rødt, gult og grønt lys, men den har i tillegg en bom som senkes når lyset blir rødt og fysisk sperrer veien.

- Den her kan du sette ut i veien og så kan dirigenten stå to meter vekke fra og bak autovernet. Dette hadde vært et supert tiltak for å øke sikkerheten til vei arbeidere, men det er ikke lov, legger Øyslebø til.

Hvorfor bruker man ikke mer vanlig lysregulering ved vei arbeid?

- Fordi det er krav til dirigering på ganske mange forskjellige typer vei arbeid, forklarer Øyslebø.

Christian Øyslebø tror at trafikklys med bom er et av tiltakene som vil utgjør størst forskjell for sikkerhetene til veiarbeidere.
 Foto: Vilde Polle Nøtnes

Christian Øyslebø tror at trafikklys med bom er et av tiltakene som vil utgjør størst forskjell for sikkerhetene til veiarbeidere. Foto: Vilde Polle Nøtnes

Videre forteller han at det og finnes begrensninger for bruk av lys dirigering ved vei arbeid. Noen av årsakene til at lys ikke kan brukes er hvis det er mer enn seks prosent helling, fartsgrensen er fra 60km/t og oppover og hvis antall biler som skal passere er for høyt.

- Det er jo klart at et lys har ikke kapasitet til å forstå eller registrere at det er flere biler som skal den ene veien enn den andre. Det vil jo da bli lang ventetid for de som skal den ene veien, avslutter Øyslebø med.

Hvorfor er det nødvendig med slik utstyr?

20. September 2021 skjedde det en trafikk ulykke ved Ål i Hallingdal kommune der en trafikk dirigent ble påkjørt og omkom etter hendelsen. I rapporten til Statens havarikommisjon om hendelsen kom det frem i sikkerhets tilrådningen

«Trafikk dirigenter befinner seg imidlertid selv i en utsatt posisjon, som myk trafikant og arbeider plassert i veibanen. SHK mener derfor at manuell trafikkdirigering bør unngås dersom alternative reguleringstiltak kan benyttes»

Videre i rapporten råder de Statens vegvesen å sette krav til nødvendighets vurdering av bruk av manuell trafikk dirigering samt avslår bruk av trafikk dirigenter på strekninger der andre regulerende tiltak kan ivareta arbeidere og trafikanters sikkerhet.

Øyslebø viser frem de nye trafikk lysene med bom. Enn så lenge skal de bare samle støv.
 Foto: Vilde Polle Nøtnes

Øyslebø viser frem de nye trafikk lysene med bom. Enn så lenge skal de bare samle støv. Foto: Vilde Polle Nøtnes

- Som hovedverneombud er det min jobb og fronte veiarbeidere sin sikkerhet og sørge for at vi gjør tiltak som gjør jobben deres tryggere. Å fjerne dem fra trafikk banen og ut på sidene i de tilfellene vi kan er et av de tiltakene jeg tror vil utgjøre mest for deres sikkerhet, forteller Øyslebø.

Gjennomføres tester

På e-post til Sørnett svarer Vegdirektoratet at trafikklys med bom ikke kan bli tatt i bruk fordi det ikke er godkjent etter dagens regelverk. Man kan bruke lys og bom hver for seg, men ikke som en kombinasjon.

Videre forteller de at de gjennomfører testing av det for å danne seg en bedre forståelse for fordeler og ulemper med redskapet for å kunne vurdere hvilken plass teknologien skal ha i regelverket. Dette må de gjøre fordi hvis godkjent så skal redskapet benyttes på alt av offentlig vegnett.

«Trafikkskilt, vegoppmerking og trafikk lyssignaler er en viktig del av det systemet som informerer, varsler, leder og styrer trafikantene i veg- og trafikksystemet. At dette er utført på en god og riktig måte vil være en forutsetning for en trafikksikker og effektiv avvikling av vegtrafikken. For å kunne fylle sin oppgave, må det være en ensartet og konsekvent bruk over hele landet, i samsvar med internasjonale avtaler, nasjonalt regelverk, trafikk tekniske grunnregler og god praksis.» skriver vegdirektoratet i e-posten.

Testing og vurdering

Vegdirektoratet kontor på Brynseng i Oslo.
 Foto: Statens vegvesen / Knut Opeide

Vegdirektoratet kontor på Brynseng i Oslo. Foto: Statens vegvesen / Knut Opeide

På spørsmål om godkjennings tid svarer Vegdirektoratet

«Dersom dette krever en regelverksendring, må regelverket på høring før det kan implementeres. Ellers vil det variere avhengig av kompleksitet, om utstyret må testes i henhold til standarder osv.»

Videre forteller de at i mange tilfeller kan manuell dirigering erstattes med andre tiltak, men at det er en total vurdering som vurderer hva tiltaket skal være.
De presiserer i e-posten at de har som mål å sikre trafikk dirigentene en tryggere arbeidshverdag og de ønsker å opprettholde en kontinuerlig dialog med dem. Derfor skal de gjennomføre flere møter med aktører innen arbeids varsling denne uken.