Sørnett

- Føler meg litt snytt

Skuffet: Dag Olav Andersen er skuffet over at det ikke blir master i Biologi ved UiA fra høsten av, men jobber videre for å få det på plass. (Foto: Henry Anders Edvardsen)

Skuffet: Dag Olav Andersen er skuffet over at det ikke blir master i Biologi ved UiA fra høsten av, men jobber videre for å få det på plass. (Foto: Henry Anders Edvardsen)

Det forteller student Thor Mo. Han har avsluttet sin bachelor i biologi ved UiA, og sier skolen har gitt klart uttrykk for at det skulle bli tilbud om master.

Publisert:

- Hadde jeg visst dette tidligere ville jeg nok byttet skole, sier Mo. Som nå har søkt seg til master ved blant annet Universitetet i Bergen og Universitetet i Tromsø.
Det er ifølge Mo mye vanskeligere å komme inn nå enn om han hadde byttet skole tidligere.
Han synes ikke skolen har lurt elevene, men han hadde regnet med at alt skulle gå i orden.
- Hadde man hatt hele løpet sitt ved en skole med master så ville jeg kunne fortsatt på master uten å måtte søke på nytt. Jeg følger meg litt snytt, avslutter Mo.

Ikke enige
Masterstudiet skulle komme i stand igjennom et samarbeid med Høgskolen i Telemark.
Instituttleder ved avdelingen for naturvitenskapelige fag ved UiA, Dag Olav Andersen, forteller at det er spesielt to dokumenter man ikke har blitt enige om innholdet.

- Det er en del dokumenter som skal undertegnes, og vi jobbet hardt her på UiA for å få alle de dokumentene igjennom de organene som de må. Dette hadde vi på plass, men tilsvarende ble ikke gjort ved HiT. De har ikke fullført slik at vi har blitt enige om innholdet i spesielt to viktige dokumenter. Det gjelder samarbeidsavtale og studieplan, forteller Andersen.

- Vi synes jo det er uheldig for vi har jobbet aktivt for å få det til fra høsten av. Vi har jo også flere bachelorstudenter som slutter her nå, men som var innstilt på å ta master igjennom samarbeid med HiT.
Nå skal vi stå på videre for å få tilbudet fra studiestart 2014, fortsetter han.

Instituttleder ved HiT, Tone J. Oredalen, forteller at også de er positive til samarbeidet, og at også de er innstilte på å få det til fra 2014.

- Vi synes dette er en kjempegod idè, men vi må ha alt på plass før vi går i gang med dette. Det viktigste for oss er å gjøre det så bra som mulig ovenfor studentene. Derfor vil vi veldig gjerne at alt skal være godt planlagt og avtaler må være klare, sier Oredalen, som er optimistisk med tanke på å få tilbudet på plass fra høsten 2014.

- En nødvendighet
Andersen ved UiA mener at de må få tilbud om master på plass.
- Det er en nødvendighet at vi får dette på plass, presiserer Andersen, som forteller at det tidligere var diskusjon om hvorvidt biologi-studiet skulle beholdes.

- Biologi har i en periode hatt få søkere(2008-2009 journ.anm). Vi har jobbet ganske intenst for å øke søkermassen.
Om det er det som er grunnen er vanskelig å vite, men søkertallene har gått opp slik at en diskusjon om nedlegging er ikke aktuell lengre.
Derfor ser vi hva vi kan gjøre videre, og da er det naturlig å tenke mot et tilbud om mastergrad, avslutter Andersen.