Sørnett

Går til sosiale medier for å bevare rehabiliteringssenter

- Vi fikk enormt mange medlemmer i løpet av det første døgnet

Publisert:

Borgestadklinikken avdeling Loland sin nedleggelse har skapt reaksjoner blant sørlendingene. Gerd Magnhild Løyning og Sara Ruenes Bakken opprettet da en gruppe på nettstedet Facebook for å samle personer med relasjon til klinikken.

Det er nå satt i gang en underskriftskampanje på iniativ av gruppemedlemmene i facebookgruppen for at klinikken skal bestå.