Sørnett

Færre som sykler i Kristiansand

Flere helårssyklister, men færre syklister totalt. Foto: Pixabay.com

Flere helårssyklister, men færre syklister totalt. Foto: Pixabay.com

De siste årene har antall syklister som sykler hele året økt, men det er totalt færre som sykler, ifølge Statens Vegvesens markedsmåling.

Publisert:

Til tross for stor satsing på sykkeltiltak de siste årene, viser en ny undersøkelse at tallet på syklister går ned. Sykkelrådgiver Christen Egeland i kommunen er overrasket og kan ikke forklare nedgangen.

- Dette er vi nødt til å se nærmere på. Våre undersøkelser viser noe annet, sier Egeland.

Undersøkelsen viser også at de som faktisk sykler, nå sykler mer enn tidligere.

- Det er en liten økning i at flere folk sykler hele året. Det er bra, sier Alf Inge Helle, senioringeniør i Statens Vegvesen.

Årlig gjennomfører vegvesenet en undersøkelse i Kristiansand og omegnskommunene. 600 tilfeldige mennesker blir spurt om deres sykkelvaner. I 2017 var det 17 prosent som syklet hele året. Det har vært en gradvis økning de siste årene. Samtidig viser tallene at andelen som aldri bruker sykkel øker. I 2010 var det 47 prosent som svarte at de aldri syklet. I 2017 har det gått opp til hele 61 prosent som ikke sykler. Denne undersøkelsen

[img175164_2RM]

viser dermed at det er flere som sykler hele året, men færre folk som sykler generelt.

- Hva kan være årsaken til at færre sykler?

- Slik de svarer på undersøkelsen er ikke det noe jeg kan finne ut av. Det er en liten økning på at folk sykler hele året, men det er også en økning i at færre sykler. Det er ikke godt å vite hvorfor, sier Helle.