Sørnett

Mener kirken bør forlenge gravfeste

Graver som er eldre enn 60 år blir merket og kan fjernes. Denne graven ligger på Oddernes kirkegård.

Graver som er eldre enn 60 år blir merket og kan fjernes. Denne graven ligger på Oddernes kirkegård.

Denne graven er merket og vil bli fjernet om ikke eier selv tar kontakt med kirkelig fellesråd og ber om forlengelse.Siren Bakke Winjor, som selv har gravlagt tre barn, mener Kristiansand bør forlenge grensen for gravfeste til 80 år.

Publisert:

- Jeg er ikke den som bruker veldig mye tid på grava, og man bør komme seg videre i forhold til sorg, men det er noe med røtter og en familiehistorie som er veldig viktig, sier Winjor.

Kirkeverge Hans Erik Ruud har tildligere uttalt til Sørnett at Kirkelig fellesråd er åpne for å forlenge festet om etterlatte tar direkte kontakt.

[img145367_2RS]

Jannike Arnesen fra Arbeiderpartiet ser ikke behovet for å forlenge grensen fra 60 til 80 år.

-Jeg er helt enig med Ruud, da han i tillegg sier at det aldri har vært noe problem om etterlatte ønsker å beholde gravfeste, så har han aldri oppplevd at kirken har sagt nei. De trår med varsomhet, sier Arnesen.

Sørnett har vært i kontakt med politikere fra andre partier, men har foreløpig ikke fått svar.

 

Flere barnegraver

Barn som gravlegges får tilrettelagt grav med tanke på størrelse og plass. Derfor er det ikke plass til voksne familiemedlemmer hvis de skulle ønske å bli gravlagt sammen med barnet, noe som ville betydd forlenget gravfeste.

- I dag får stadig flere spedbarn egne graver, og vi mennesker har en lengre levetid nå enn før. Derfor blir denne problemstillingen aktuell, sier Bakke Winjor.

I Norge er det flere byer som har satt grensen til 80 fremfor 60 år. Kongsberg kirkelig fellesråd er en av de som har valgt å ha 80 år som grense.

- Siden den siste kirkegården ble opprettet på 70-tallet har vi alltid hatt 80 år som grense. Vi har per i dag nok gravplasser til å ha en slik ordning, sier sekretær for gravferdsforvaltning Bente Bergesen.

Kirkeverge Hans Erik Ruud sier kirken i prinsippet kunne utvidet grensen fra 60 til 80 år.

[img145367_3RS]

- Det kunne vi sikkert i prinsippet gjort, jeg tror ikke det har noe praktisk betydning om vi har en ordning på 60 eller 80 år. De det gjelder vil til en hver tid få beskjed om at tiden går ut. Da kan de ta kontakt med oss og si de gjerne vil forlenge. Så kan man tegne en ny kontrakt om man ønsker det, sier Ruud.