Sørnett

Hetet debatt i formannskapssalen

Kristiansand rådhus
 Foto: Adrian Brannfjell

Kristiansand rådhus Foto: Adrian Brannfjell

Pensjonistpartiet, Senterpartiet, Kleppelista og FrP vil la folket bestemme om Kristiansand skal splittes opp. Senterpartiets Reidar Heivoll og Roy Fardal fra pensjonistpartiet kommer med sterk kritikk mot bystyret og kommuneadministrasjonen, og Mette Gundersen fra Arbeiderpartiet svarer med sterk kritikk tilbake.

Publisert:

Den 17 juni 2022 sendte regjeringen ut et brev til Kristiansand om å holde en folkeavstemning for oppdeling av storkommunen. Dette ble nedstemt av flertallet i bystyremøtet og flere av politikerne mente det var å gå imot lokaldemokratiet av regjeringen å holde enn slik stemme.

På formannskapsmøtet 10. mai I Kristiansand ble det igjen tatt opp tema om endring i inndelingsloven, som gir Kommunal- og distriktsdepartementets retten til å holde en folkeavstemning uavhengig av kommunens ønske. Denne gangen ble det mye kritikk og hetet debatt mellom politikerne.

Første til ordet er Roy Fardal fra pensjonistpartiet. Fardal kritiserer politikerne for å stemme ned forslaget til å holde en folkehøring.
-Hvis ikke politikeren hører på folket har vi ingenting her å gjøre. Det er de som velger oss inn, sier han. Han mener att hvis flertallet av befolkningen er enige om å dele opp kommunen igjen burde politikerne gjøre som folket vil siden de skal representere folket som stemte de inn. Han påpeker også at hvis de bare hadde hold folkehøring med en gang hadde de vært ferdig med denne saken allerede. Til slutt kritiserer han kommunedirektør Camilla Dunsæd for å ikke ha fulgt instruks fra statsforvalteren, og mener hun har skapt obstruksjon hele veien i denne saken. Fardal forklarer det er politikerne som skal bestemme og administrasjonen som skal utføre.

Mette Gundersen fra arbeiderpartiet var helt uenig med Fardal og presset tilbake på kritikken av kommunedirektøren.
-Vi kan ikke akseptere det som blir fremhevet av Roy Fardal her. Det er direkte ugreit hvordan han omtaler kommunaldirektøren. Jeg hadde egentlig ønsket at ordfører skulle hakket ned på den type omtaler av vår øverste administrasjonsleder, forteller Gundersen.
-Hvis Fardal virkelig mener alvor i at politikerne skal bestemme ja da er det jo virkelig underlig at han ikke aksepterer bystyrets flertall i denne saken. Men ikke dra kommuneadministrasjonen inn i dette, de utfører oppdrag på vegne av flertallet i bystyret, fortsetter hun. Her mener hun Fardal var hypokritisk siden han går imot hva flertallet i bystyret stemte.

Reidar Heivoll fra Senterpartiet var enig med Fardal om at bystyret skulle holdt folkeavstemning. Han poengterte at regjeringen ga et pålegg om å holde folkeavstemning.
-Jeg vil gå tilbake til brevet som departementet sendte 17 juni til Kristiansand kommune om vurdering av mulig deling av Kristiansand. Og der var det 3 ting som skulle gjøres, og en av de var innbyggerhøring, sier Heivoll. Han nevner også att hvis bystyret bare hadde gjort som de ble pålagt hadde de vørt ferdig med saken omtrent på denne tiden.

Gundersen svarer:
-Jeg blir nesten litt oppgitt over kunnskapsløsheten rundt bordet. Når det kommer fra Senterpartiets representant her at det foreligger et pålegg til kommunen fra departementet om å gjennomføre en folkehøring, så er det så fundamentalt feil som det går an å bli. Dersom departementet kunne ha på lagt Kristiansand å gjennomføre en folkehøring så hadde vi ikke vært her og hat denne saken. Det denne saken dreier seg om er om departementet kan holde en folkeavstemning uavhengig av kommunens ønske.
Mette forklarer at brevet det er snakk om bare var en skisse på hvordan en folkehøring kunne gjøres.
-Så her opplever dere at unøyaktighet nettopp har kommet fram, forteller hun. Heivoll fra Senterpartiet innrømmer senere i møtet at han mistolket brevet og at Gundersen hadde rett.

Etter mye debatt holdt formannskapet en stemme der 11 mot 4 stemte på at Kristiansand ikke støtter Kommunal- og distriktsdepartementets forslag til endring av inndelingslova. Det var Kleppelista, FRP og Pensjonistpartiet som stemte for endring i inndelingslova. Pensjonistpartiet ga et forslag om å anke saken til bystyret men forslaget falt med 12 mot 3 stemmer.