Sørnett

Kjevik Lufthavn har beredskapsplanen klar

Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet har distribuert plakater til blant annet Kjevik Lufthavn, med informasjon til reisende og med smittevernråd. Foto: FHI og Folkehelseinstituttet

Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet har distribuert plakater til blant annet Kjevik Lufthavn, med informasjon til reisende og med smittevernråd. Foto: FHI og Folkehelseinstituttet

Kjevik Lufthavn er forberedt og har beredskapsplanen klar ved et eventuelt utbrudd av Corona-virus. Tiltak er igangsatt.

Publisert:

Fylkeslege i Agder, Anne Sofie Syvertsen sier de får daglige oppdateringer fra helsedirektoratet om situasjonen.

-Vi følger de rådene som gis fra nasjonalt hold. Både når det gjelder oppfølgning av kommunene, sykehus og flyplasser og hva det måtte være. Sånn at beredskapsnivået vil være det samme i hele landet.

Har satt i gang tiltak
Ifølge Avinor er distribusjon av informasjon det eneste tiltaket som er satt i gang. Det er en del informasjon på plakater og skjermer rundt på flyplassene. Det samme tiltaket er også satt i gang andre steder hvor det ferdes mye folk. Informasjonsplakatene forteller om hvordan man unngår smittefare, eller hvordan man kan minske sjansen for smitte, opplyser Avinor til Sørnett.

Kjevik Lufthavn setter, på lik linje med andre lufthavner, ikke i gang tiltak på eget initiativ. Avinor melder at de setter i gang tiltak når man blir bedt av helsemyndighetene om å gjøre det.

Plakater med smittevernråd
Plakatene som er distribuert av Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet (FHI), inneholder generelle råd til reisende, og smittevernråd.

-Vi har sendt ut informasjonsmateriell til de kommunene som har flyplasser og havner i sine byer, som de skal forholde seg til, sier Syvertsen.

Forberedt på utbrudd
Avinor sier de absolutt føler seg forberedt på eventuelle tilfeller av Corona-viruset.

- Vi har beredskap til å ta imot smittede. Det er også et tiltak som helsemyndighetene har ansvaret for.

 -NB! Informasjon til reisende
Helsedirektoratet gir følgende råd til reisende: «Personer som utvikler tegn på luftveisinfeksjon i løpet av de første 14 dagene etter hjemkomst fra Kina, bør ringe lege. Dette gjelder også personer som nylig har hatt kontakt med reisende til Kina. Tegn til luftveisinfeksjon kan være feber, hoste, brystsmerter, pustevansker. Informer legen om hvor og når du har vært på reise.» De understreker at det er viktig å ringe legen før man oppsøker hjelp.

For mer informasjon kan du laste ned informasjonsplakatene på sidene til Helsedirektoratet: https://www.helsedirektoratet.no/tema/beredskap-og-krisehandtering/nytt-coronavirus/plakater-til-innreisepunkter

Per i dag er det påvist over 28.000 registrerte smittetilfeller på verdensbasis og over 500 dødsfall.

 

 

Nyheter Vis flere

Kampen mot marin forsøpling

Kampen mot marin forsøpling

Forskere bak ny studie beregner 170 billioner plastpartikler ut i verdenshavene. I Norge slippes det 19 000 tonn med mikroplast ut fra norske kilder på land hvert år. Med mikroplast som en global forurensning finnes det heldigvis flere som kjemper mot marin forsøpling i Norge.

Kristiansands unge sier deres meninger
Er gresset grønnere i Kristiansand?
Oppstart av IK Start kvinner har hjulpet på interessen for kvinnefotball i Kristiansand

Nyheter Vis flere

Kampen mot marin forsøpling

Kampen mot marin forsøpling

Forskere bak ny studie beregner 170 billioner plastpartikler ut i verdenshavene. I Norge slippes det 19 000 tonn med mikroplast ut fra norske kilder på land hvert år. Med mikroplast som en global forurensning finnes det heldigvis flere som kjemper mot marin forsøpling i Norge.

Kristiansands unge sier deres meninger
Er gresset grønnere i Kristiansand?
Oppstart av IK Start kvinner har hjulpet på interessen for kvinnefotball i Kristiansand

Nyheter Vis flere

Kampen mot marin forsøpling

Kampen mot marin forsøpling

Forskere bak ny studie beregner 170 billioner plastpartikler ut i verdenshavene. I Norge slippes det 19 000 tonn med mikroplast ut fra norske kilder på land hvert år. Med mikroplast som en global forurensning finnes det heldigvis flere som kjemper mot marin forsøpling i Norge.

Kristiansands unge sier deres meninger
Er gresset grønnere i Kristiansand?
Oppstart av IK Start kvinner har hjulpet på interessen for kvinnefotball i Kristiansand