Sørnett

Kommunen med nasjonal oppmerksomhet

Kommunen blir lagt merke til på nasjonalt plan for læringsutvikling blant barn i grunnskolen.

Publisert:

 

Oppvekstdirektør Arild Rekve er bedt om å delta i et regjeringsoppnevnt ekspertutvalg for å utrede hvordan folkehelsen kan gjøres sterkere gjennom bedre måltider og mer bevegelse i norske skoler.

Rekve er fra før oppnevnt i Djupedal-utvalget som jobber for et bedre psykososialt skolemiljø og forebygging av mobbing i skolen.

Det er kommunes nettsider som mandag melder om nyheten.

- Kristiansand kommunes satsing på forskningsbasert læringsmiljøutvikling er blitt lagt merke til nasjonalt. Vårt fokus på sammenhengende læringsløp fra 0-16 år under en felles ledelse for barnehage og skole, er blant annet bakgrunnen for at jeg er spurt om å delta i disse utvalgene, sier oppvekstdirektør Arild Rekve

Både nåværende helseminister Jonas Gahr Støre og kunnskapsminister Kristin Halvorsen roser utvalget som Rekve skal delta i.

- Dette utvalget vil bidra til å styrke barnehagen og skolen som forebyggende og helsefremmende arenaer, sier Halvorsen til Kristiansand kommune.

– Vi må ta offensive grep for å forebygge livsstilssykdommer. Gode vaner legges tidlig. Daglig fysisk aktivitet og sunn mat er viktig for barn og unges normale vekst og utvikling, for helse og trivsel, og for læringsmiljø og læring, forklarer den nåværende helseministeren.