Sørnett

Krever politiattest i eldreomsorgen

Grethe Hansen, Demokratene,Kristiansand Foto: Karianne Hinlo

Grethe Hansen, Demokratene,Kristiansand Foto: Karianne Hinlo

I dag er det ikke et krav om politiattest for å jobbe i eldreomsorgen. Det vil Demokratene ha en slutt på.

Publisert:

[youtube]https://youtu.be/4fUWz0H1q4M[/youtube] Se reportasjen i videoen ovenfor.

Forslag sendt ut på høring

9. september i år sendte Helse-og omsorgsdepartementet ut en høring, med forslag om krav til politiattest i eldreomsorgen. Her åpner de for at kommunene skal få muligheten til å stille dette kravet ved ansettelse. I dag er det bare påkrevd dersom du skal jobbe med barn og utviklingshemmede.

Demokratene i Kristiansand positive

- Nå er det såpass mange uskolerte som jobber i eldreomsorgen, derfor bør også denne yrkesgruppen ha en politiattest på lik linje med andre, sier Grethe Hansen, fylkesleder i Demokratene Kristiansand.

Grethe er også fast medlem i Eldrerådet og mener fokuset på de eldres trygghet må økes.

Overrasket

Brukere av hjemmesykepleien er overrasket over at dette ikke er innført allerede.

- Det synes jeg nesten var et dumt spørsmål, jeg var sikker på at dette var et krav, sier Hendy Thomassen 87 år.

En annen som også mottar bistand av hjemmesykepleien, er Karin Skau.

- Jeg er kjempefornøyd med hjelpen jeg får, sier hun.

[img134107_2RS]

Barnebarnet Cathrine Skau Nilsen derimot, ville følt det tryggere om hun visste at personalet som kom til mormoren, hadde levert en politiattest.

- En god løsning ville vært om de som søker jobb, uoppfordret la ved en politiattest sammen med en CV.

Nedstemt i 2013

I 2013 vendte den rød-grønne regjeringen tommelen ned til forslaget om politiattest i eldreomsorgen. Den gang var hovedargumentet at en politiattest ikke ville stoppe eventuelle overgrep. Nå håper Demokratene forslaget vil gå gjennom.

- Det skulle bare mangle. Vi må tenke på våre eldre, sier Grethe Hansen.