Sørnett

Fra fengsel til ny start

Wayback
 Foto: Sigurd Tanum

Wayback Foto: Sigurd Tanum

Janet Lindeland, er en dedikert fadder som gir støtte til kvinner i organisasjonen. Gjennom Waybacks programmer får innsatte og de på prøvetid en meningsfull jobb å gå til fra mars til oktober. Daglig leder Otto Pedersen, som selv har erfaring med rus og kriminalitet etter å ha sittet 25 år i fengsel, hjelper de tidligere innsatte med å få en ny sjanse i samfunnet gjennom organisasjonen.

Publisert:

..