Sørnett

Har kjøpt tomtene rundt for å utvide

Kan komme flere underholdnings områder.
Her ser man Kjuttaviga.
 Foto: Josefine Mikalsen Øien

Kan komme flere underholdnings områder.
Her ser man Kjuttaviga. Foto: Josefine Mikalsen Øien