Sørnett

Mellom 1600-1800 barn lever under fattigdomsgrensen i Kristiansand

Prosjektleder Kathrin Pobst. Foto: Nadia Jemli

Prosjektleder Kathrin Pobst. Foto: Nadia Jemli

Rundt 10 prosent av befolkningen på Sørlandet lever under fattigdomsgrensa.

Publisert:

-Det er alltid minst ti prosent som er fattige, og man vet ikke hvem de er, forteller Kathrin Pabst, prosjektleder for utstillingen "ikke bare greit? om å være fattig på Sørlandet"

Utstillingen åpner 1. november og vil være i flyttbare brakker som skal stå i forskjellige kommuner på Sørlandet frem til 5. desember 2017. Brakkene vil settes opp i Kristiansand, Mandal, Lista og Flekkefjord. På utstillingen vil det blant annet være en digital fortelling om fattigdommen i Agder fra 1786 – 1920, og det vil bli spilt av anonyme intervjuer fra informanter som forteller sin historie om det å leve i fattigdom.

-De som er fattige trenger ikke føle seg alene.De andre trenger en oppvekker om at det finnes fattige, også i deres hjemby, forteller Pabst.

Sterke inntrykk
Det har vært flere involverte i arbeidet med utstillingen. Alle kommunene har sin egen formidler. Det er disse som har gjennomført intervjuene. Formidlerne skal også få besøk av skoleklasser og videreformidle budskapet om fattigdom.

-Jeg trodde ikke det var så gale. Dette her er virkelig alvorlig, sier museumsformidler i Flekkefjord, Birgit Gautschi

[faktaboks]Økt fattigdom blant barn
Det har vært en økning blant barn som vokser opp i familier som blir definert som fattige.

-I dag er det 1600 – 1800 barn i Kristiansand kommune som vokser opp i fattigdom, sier Kristine Vigsnes, prosjektleder for "Nye mønstre, trygg oppvekst"

Det er tabubelagt fordi det handler om hvordan vi mestrer livene våre.

Prosjektet Vigsnes leder arbeider blant annet med å forebygge fattigdom som går i arv, og har fokus på at barn og unge fullfører skole og kommer seg ut i arbeid og videre ut av fattigdommen.

[img150733_2RS]

- Der er viktig at vi er opptatt av hvordan vi møter mennesker, spesielt barn og unge som vokser opp med disse utfordringene, forteller Vigsnes

Vigsnes understreker også viktigheten med Vest-Agders utstilling. Fattigdom er både historisk og den dag i dag, et tema som stigmatiserer.

-At Vest-Agder museum har brukt sine virkemidler for å sette søkelys på dette temaet er veldig bra, legger hun til.

Et tabubelagt tema
Å prate om fattigdom er ikke noe mange gjør, både Vigsnes og Pabst forteller at en av grunnene til at emnet er så tabubelagt er fordi det i dag er så viktig å vise hvor godt vi har det.

-Det er tabubelagt fordi det handler om hvordan vi mestrer livene våre, avslutter Vigsnes.

Se reportasjen om prosjektet her.

Nyheter Vis flere

Kampen mot marin forsøpling

Kampen mot marin forsøpling

Forskere bak ny studie beregner 170 billioner plastpartikler ut i verdenshavene. I Norge slippes det 19 000 tonn med mikroplast ut fra norske kilder på land hvert år. Med mikroplast som en global forurensning finnes det heldigvis flere som kjemper mot marin forsøpling i Norge.

Kristiansands unge sier deres meninger
Er gresset grønnere i Kristiansand?
Oppstart av IK Start kvinner har hjulpet på interessen for kvinnefotball i Kristiansand

Nyheter Vis flere

Kampen mot marin forsøpling

Kampen mot marin forsøpling

Forskere bak ny studie beregner 170 billioner plastpartikler ut i verdenshavene. I Norge slippes det 19 000 tonn med mikroplast ut fra norske kilder på land hvert år. Med mikroplast som en global forurensning finnes det heldigvis flere som kjemper mot marin forsøpling i Norge.

Kristiansands unge sier deres meninger
Er gresset grønnere i Kristiansand?
Oppstart av IK Start kvinner har hjulpet på interessen for kvinnefotball i Kristiansand