Sørnett

Uværet som herjet over Kristiansand stadion hindret ikke elevene å delta på Tinestafetten

Foto: Andreas Korssund

Foto: Andreas Korssund