Sørnett

Ønsker litteratur i barnehagen

Alf Holmelid                   Pressefoto: Stig Marlon Weston/SV

Alf Holmelid Pressefoto: Stig Marlon Weston/SV

I går kom resultatene av de nasjonale prøvene i grunnskolen. Resultatene viser at Vest-Agder ligger over gjennomsnittet i regning,men under gjennomsnittet i lesing.

Publisert:

- Jeg må si Vest- Agder er kommet godt ut alt i alt, med både over snittet i regning, og litt under snittet i lesing, sier Alf Holmelid i SV.

For å kunne heve nivået i lesing mener han motivasjon, og tidligere eksponering av litteratur er løsningen. Han har stor tro på det å skape lyst til å lese i en tidlig fase vil bety mye for nivået i lesing.

- Det blir viktig å jobbe med språket, og det å bli glad i forfattere. Et av elementene kan være å trekke inn relevant litteratur allerede i barnehagen, sier han.

Det viser seg at det er relativt store forskjeller på elevens nivå når det gjelder foreldenes utdanningsbakgrunn.

- Det tyder på det brukes forskjellig litteratur i hjemmene, og det er viktig at skolene blir bevisst på dette, også når det gjelder leksehjelp, slik at den blir bedre, forteller Holmelid.

Nivåfall på mellomtrinnet
Svein Kvernes, seniorrådgiver i oppvekstdirektørens stab i Kristiansand kommune, forteller at man ser at nivået faller i mellomtrinnet.

- Vi ser vi lykkes generelt frem til 5. trinn, men faller på mellomtrinnet og i overgangsfasen mot ungdomstrinnet. Så vi må se på hva som kan gjøres for å bli gode også i overgangsfasen, sier Kvernes.

Holmelid har samme synspunkter.

- Vi ser at motivasjon er lavest i mellomtrinnet, så det kan ha sammenheng. Kreative former for litteratur kan nok hjelpe på motivasjonen, forteller han.

Jenter leser bedre
Resultatene viser også at jenter kommer bedre ut resultatmessig når det gjelder lesing.

- Det kan være at gutter er mer opptatt av andre fag enn norsk, derfor må man trekke inn det som interesserer gutter i faget også, sier Alf Holmelid.

Svein Kvernes mener det ikke bare er motivasjonen som teller når det gjelder gutters dårlige resultat i lesing.

- Det er også slik at man ser at gutter har større problemer med å finne seg til rette i en skolesituasjon enn jenter, forteller Kvernes.

Kvalitetsmelding
I løpet av våren skal det legges frem en innholds- og kvalitetsmelding, som oppsummerer de nasjonale prøvene. Denne meldingen skal legges frem til en generell debatt.

- Med dette vil vi engasjere politikerne til å delta i debatten om hva vi skal gjøre for å få økt nivået i skolen, sier Kvernes.