Sørnett

Oppfordrer flere kvinner til å engasjere seg i religiøst arbeid

Hellige Demetrios av Thessaloniki er bare en av mange tros- og livssynssamfunn i Kristiansand som er preget av mannskultur. Foto: Siri Stensland

Hellige Demetrios av Thessaloniki er bare en av mange tros- og livssynssamfunn i Kristiansand som er preget av mannskultur. Foto: Siri Stensland

I en uoffisiell undersøkelse som tar for seg de syv største registrerte tros- og livssynssamfunn i Kristiansand utenfor Den norske kirke, kommer det tydelig frem at det er svært få kvinner i sentrale posisjoner.

Publisert:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– I løpet av de siste ti årene har det kun vært fire kvinner som har sittet i styret. Bare ved én anledning har vi hatt en kvinne som styreleder. Jeg skulle ønske flere kvinner viste engasjement og interesse for det religiøse arbeidet i menigheten, forteller Branimir Simic, forstander i menigheten Hellige Demetrios av Thessaloniki.

Simic er ikke den eneste som er dypt skuffet over kvinners manglende tilstedeværelse og engasjement i styrearbeidet. Styrene i de resterende tros- og livssynssamfunnene utenfor Den norske kirke som er med i undersøkelsen, består også utelukkende av kun menn. Dette til tross for at flere av lederne gir uttrykk for at de skulle ønske det var flere kvinner i sentrale posisjoner.

 Kvinner viser meget liten interesse for vervet

Hellige Demetrios av Thessaloniki representerer Den Serbisk-ortodokse kirken, og er blant de syv største registrerte tros- og livssynsamfunn i Kristiansand utenfor Den norske kirke. Tros- og livssynssamfunnet ble stiftet i 2006, og i 2016 var antall registrerte medlemmer 1034.

Simic forteller at styret i menigheten i alle år har oppfordret kvinner til å melde seg frivillig som kandidater, dessverre uten noen særlig respons. Ifølge forstanderen blir det i tillegg hvert år foreslått noen kvinnelige kandidater, men som regel ønsker de ikke å akseptere vervet.

– Kvinner viser meget liten interesse for vervet, og vil heller ikke påta seg det dersom det blir foreslått. Det må sies at et slikt verv heller ikke er noen stor begeistring blant menn, men de sier seg lettere villige til å delta i styrearbeidet, forteller Simic.

Forstanderen i Hellige Demetrios av Thessaloniki tror at årsakene til det bortfallende engasjementet og interessen kan være mangfoldige. [faktaboks]

– Det kan være alt fra at dette er et lite interessant engasjement for kvinner, at det er lite motiverende å jobbe uten kompensasjon, at de ikke er interessert i religiøst arbeid, at de føler at de har viktigere ting å gjøre, at de føler seg overkjørt av mannlige medlemmer, ønsker å prioritere andre ting osv.

Ønsker å vise at kvinner er verdsatt

Mohamed Hashi, styreleder for Al-rahma Islamic Center, forteller at årsaken til at også deres styre først og fremst består av kun menn, er fordi det alltid er menn som engasjerer seg når det gjelder styrearbeidet.

– Det henger nok i stor grad sammen med at kvinner ikke er vant til å være aktive i menigheter, og dermed ikke føler det samme ansvaret for å stille til et slikt verv. Tradisjon betyr med andre ord veldig mye for mange, utdyper han.

Hashi forteller videre at de har store planer om å rekruttere kvinner når nytt styre skal velges om to år.

– Det er mange fordeler ved å ha kvinner i styret, kvinner tar blant annet opp saker som i større grad gjelder og angår dem. I tillegg synes vi det er viktig å få frem at alle har lik mulighet til å delta i arbeidet, og på den måten vise kvinner at de er verdsatt, avslutter han.