Sørnett

ØVELSE, ØVELSE, ØVELSE Kontrollerere forteller om evakueringstabbe

Vår reporter på området forteller at evakuering tok lengre tid enn planlagt. Dette er foreløpig ikke bekreftet av innsatsleder i politiet.

Publisert:

Grunnen til at evakueringen av skadde tok så lang tid var at de hadde glemt å sanere de som skulle ut av området. Dette førte til at berørte ble fraktet inn i området igjen for å spyles før de kunne kjøres ut.

I tillegg informeres det om at flere ambulanser kjører vekk fra området, og at sivilforsvaret er på plassen.

https://youtu.be/NwjVOieAkIg

Video er filmet av reporter på plassen.