Sørnett

Rapporten om unges levevaner i Agder publiseres i dag

Våren 2019 svarte 18 000 ungdommer over hele agder på en undersøkelse angående forholdet deres til venner, familie, økonomi, nærmiljø, trivsel eller mistrivsel, levevaner og fysisk og psykisk helse. I dag blir rapporten, Unge egders liv og levevilkår, publisert, for å sikre Agder best kunnskap om unges levevilkår. Telemarksforskning fikk i oppdrag fra Agder fylkeskommune å utarbeide rapporten. Dette skal hjelpe til med å sikre unge en bedre hverdag. Rapporten skal gå i dybden på unges liv, og hva som kan beskytte de som er utsatt. I tillegg til en grundig analyse, skal rapporten fungere som en veileder for hver kommune og skole, i hvordan resultatene kan bli utarbeidet til konkret arbeid, skriver Agder fylkeskommune.

Publisert: