Sørnett

Rapporten om unges levevaner i Agder publiseres i dag

Våren 2019 svarte 18 000 ungdommer over hele agder på en undersøkelse angående forholdet deres til venner, familie, økonomi, nærmiljø, trivsel eller mistrivsel, levevaner og fysisk og psykisk helse. I dag blir rapporten, Unge egders liv og levevilkår, publisert, for å sikre Agder best kunnskap om unges levevilkår. Telemarksforskning fikk i oppdrag fra Agder fylkeskommune å utarbeide rapporten. Dette skal hjelpe til med å sikre unge en bedre hverdag. Rapporten skal gå i dybden på unges liv, og hva som kan beskytte de som er utsatt. I tillegg til en grundig analyse, skal rapporten fungere som en veileder for hver kommune og skole, i hvordan resultatene kan bli utarbeidet til konkret arbeid, skriver Agder fylkeskommune.

Publisert:

Nyheter Vis flere

Kampen mot marin forsøpling

Kampen mot marin forsøpling

Forskere bak ny studie beregner 170 billioner plastpartikler ut i verdenshavene. I Norge slippes det 19 000 tonn med mikroplast ut fra norske kilder på land hvert år. Med mikroplast som en global forurensning finnes det heldigvis flere som kjemper mot marin forsøpling i Norge.

Kristiansands unge sier deres meninger
Er gresset grønnere i Kristiansand?
Oppstart av IK Start kvinner har hjulpet på interessen for kvinnefotball i Kristiansand

Nyheter Vis flere

Kampen mot marin forsøpling

Kampen mot marin forsøpling

Forskere bak ny studie beregner 170 billioner plastpartikler ut i verdenshavene. I Norge slippes det 19 000 tonn med mikroplast ut fra norske kilder på land hvert år. Med mikroplast som en global forurensning finnes det heldigvis flere som kjemper mot marin forsøpling i Norge.

Kristiansands unge sier deres meninger
Er gresset grønnere i Kristiansand?
Oppstart av IK Start kvinner har hjulpet på interessen for kvinnefotball i Kristiansand

Nyheter Vis flere

Kampen mot marin forsøpling

Kampen mot marin forsøpling

Forskere bak ny studie beregner 170 billioner plastpartikler ut i verdenshavene. I Norge slippes det 19 000 tonn med mikroplast ut fra norske kilder på land hvert år. Med mikroplast som en global forurensning finnes det heldigvis flere som kjemper mot marin forsøpling i Norge.

Kristiansands unge sier deres meninger
Er gresset grønnere i Kristiansand?
Oppstart av IK Start kvinner har hjulpet på interessen for kvinnefotball i Kristiansand