Sørnett

Samisk nasjonaldag: Se politikernes hilsener til det samiske folk

6. februar er den samiske nasjonaldagen og markeres over hele landet. I år markerer de også 100 år siden det første samiske landsmøtet ble holdt i Trondheim. Politikerne fra stortingspartiene har i anledningen skrevet hilsener til det samiske folk.

Publisert:

 

Jonas Gahr Støre, Arbeiderpartiet:
Gratulerer med dagen og det store jubileet! Vi lever i en tid der det både er grunn til å feire den ressursen og rikdommen den samiske kulturen er i Norge, og til å slå ring rundt vårt kulturelle mangfold.

Knut Arild Hareide, Kristelig Folkeparti:
Jeg vil gratulere så mye med 100-årsjubileet for det første samiske landsmøtet. Møtet den gangen var en viktig historisk begivenhet, som ga en ny giv i det samiske identitetsarbeidet. Dette arbeidet er fortsatt viktig og jeg håper og tror markeringene i dagene fremover vil få en positiv betydning for samisk kultur, språk næring og historie.

Trine Skei Grande, Venstre.
Gratulerer med 100 års kamp for demokrati, rettferdighet og mangfold. Dersom vi ser rundt oss i verden i dag er dette tema som vi aldri må glemme å stå opp for.

Marit Arnstad, Senterpartiet:
Fra Senterpartiets side vil vi ønske det samiske folk til lykke med dagen og med 100 års jubileet for landsmøtet i Trondheim. Læhkoeh biejjine, Vuorbbe biejvijn, Lihkku beivviin.  Vi håper på et godt Tråante 2017, og håper det blir en flott markering av demokrati, rettferdighet og mangfold.

Trond Helleland, Høyre:
Høyre vil gjerne gratulere hele det samiske folk med samefolkets dag og 100 års jubileum. Det første landsmøtet er en viktig hendelse i samefolkets og Norges historie, som handler om bevisstgjøring og starten på den demokratiske og folkerettslige prosessen for samer og ikke-samer i de samiske områdene. I dag feier hele landet det samiske folk!

Olgešbellodat sávvá olu lihku Sámeálbmot beivviin ja 100 jagi ávvudemiin buot sápmelaččaide. Sihke sámi álbmoga ja Norgga historjjás lea vuosttaš sámi riikkačoahkkin deŧálaš dáhpáhus. Dát dagai diđolažžan ja lei maid álgu daid almotrievttálaš prosseasaide sámiide ja earáide sámi guovlluin. Sámi álbmot ávvuduvvo otne miehtá riikka!

Audun Lysbakken, Sosialistisk Venstreparti:
SV gratulerer det samiske folk med 100-årsjubileet, vi gleder oss til å ta del i den flotte feiringa. SV har foreslått at Stortinget skal opprette en sannhetskommisjon for fornorskningspolitikken. Det mener vi er et jubileumsår verdig.

Harald T. Nesvik, Fremskritspartiet:
Jeg vil få benytte anledningen til å gratulere med dagen. Dette er en dag for feiring av samisk kultur som en viktig del av var felles norske historie. Men dette er ikke bare en dag for fest og glede, det er også en dag til ettertanke for hvordan urbefolkningen har blitt behandlet både i og utenfor Norges grenser. Heldigvis har mye blitt bedre siden 1917, men mye gjenstår og kanskje kan Tråante bidra til å øke fokuset på viktigheten av å bevare samisk kultur for den oppvoksende generasjon. Gratulerer med dagen!

Rasmus Hansson, Miljøpartiet De Grønne:
Helt siden Alta-kampen har norsk miljøkamp vært alliert med samiske rettigheter. Urfolk ser ofte best endringene som skjer i natur og klima. I dag utfordrer gruvenæring, oljenæring og andre inngrep i natur og klima samiske rettigheter. Vi vil fortsette kampen for samiske rettigheter, og for en forvaltning av natur og klima som sikre ikke bare samenes, men alle menneskers velferd også i framtida. Gratulerer med dagen og jubileet!
Hentet fra stortinget.no