Sørnett

Flere i 40/50 alderen er misnøyde med livet

Heine Munthe Eik
 Foto: Privat

Heine Munthe Eik Foto: Privat

Midt i livet føler mange på en misnøye med livet. - Finn noen å hjelpe, råder ekspert.

Publisert:

Sist oppdatert: 26.05.2023 kl 09:18

- Ofte se et bunnpunkt i tilfredsheten ved ca. 40/50 årene. Samtidig er det nettopp disse aldersgruppene som skårer lavest på angst, depresjon og ensomhet, noe som gir et komplekst bilde.

Thomas Hansen er seniorforsker i avdelingen for psykisk helse og selvmord ved Folkehelseinstituttet.

Hansen forteller at forskningen på midtlivskrise ikke er helt entydig, og at det kommer an på hvilke indikatorer man ser på. Han forteller at det vanligste empiriske belegget er den såkalte «U-Kurven» i tilfredsstillhet. Med det menes det hvor fornøyd man er med livet fra 0-10.

- Det kan virke som at de «i midten» i liten grad sliter med psykisk uhelse, men at de samtidig ikke er så fornøyde med livet, legger Hansen til.

Seniorforskeren sier at grunnene til en midtlivskrise kan være mange, men at det vanligste er at man kommer i en fase hvor ens mål i livet er nådd, eller at man er skuffet over at målene ikke ble nådd. Han legger også til at dette er den tiden de første aldringstegnene melder seg, og at man begynner å orientere seg om alderdommen.


Finn noen å hjelpe!

Hansen kommer med generelle tips til hva man kan gjøre om man kjenner at en befinner seg i denne fasen av livet. Han presiserer at selv om det er individuelt, kan man forsøke å finne nye interesser, eller ta opp gamle hobbyer. En kan også skifte jobb for å øke engasjement, holde seg aktiv og knytte bånd med andre.

- Forskningen viser at å hjelpe andre kan være en god strategi for å hjelpe seg selv, så – Finn noen å hjelpe!

Thomas Hansen oppfordrer til å søke hjelp om man kjenner problemene blir overveldende.

Drar ofte på byen, og jobben er ræva

Heine Munthe Eik er 49 år og blir 50 i år. Eik forteller at han har kjent på at han befinner seg i en midtlivskrise flere ganger.

- Jeg kjenner det når jeg ser meg i speilet og klærne er to nummer for små, håret er gråsprengt, ungene har flyttet ut, sier Heine.

Heine er en livlig og spøkefugl mann, og legger til at han er nyskilt med ny dame. Han forteller også at han ofte er på byen, og at jobben er ræva med en lyster sarkasme.

Heine Munthe Eik
 Foto: Privat

Heine Munthe Eik Foto: Privat

Midtlivskrise

Midtlivskrise er et begrep som brukes om det å oppleve redusert mening, tilfredshet og lykke midt i livet, ca.40- årene og 50-årene. Økt angst og nedstemthet/depresjon er andre sider ved dette. Det er et begrep som blir brukt av «folk flest» og i meda, men det er ingen «diagnose».

Eik sier han holder seg ung ved å tenke at han er like gammel som barna, da blir han plutselig en ungdom på nytt med hele livet foran seg. Med utgangspunkt i dette sier han at han blir 23 i oktober, noe som gjerne flere kan kjenne seg igjen i.