Sørnett

Usikker is

Senior kommunikasjonsrådgiver i Agder Energi, Realf Ottesen. (Foto: ae.no)

Senior kommunikasjonsrådgiver i Agder Energi, Realf Ottesen. (Foto: ae.no)

Agder Energi oppfordrer skigåere til varsomhet ved ferdsel på regulerte vann fordi isen kan være usikker.

Publisert:

- Det nærmer seg vinterferien. Som vanlig vil vi gjerne nå ut med forhåndsinformasjon til publikum om farene ved å bevege seg på isen i regulerte vassdrag,  skriver senior kommunikasjonsrådgiver Realf Ottesen i en pressemelding fra Agder Energi.

På grunn av nedtapping vil det oppstå sprekker i isen langs land. Videre vil strømforholdene i vannet lage råker eller partier med dårlig is. Snø kan også dekke over områder med dårlig is. I områder med mye snø blir tyngden av snøen så stor at isen trykkes ned. Dette fører til at vann kommer opp gjennom sprekker i isen og danner overvann.

Kart over regulerete vassdrag
For de fleste turområder er det laget kart der farlige områder er merket. Agder Energi har laget et kart over regulerte vann i Åseral. Kartet kan fås i butikker og skisentre i Åseral, og hos Kristiansand og Omegn Turistforening.

Kart over regulerte vann i Arendalsvassdraget er satt opp på parkeringsplasser ved aktuelle utfartssteder, samt på oppslagstavler i butikker.

På løypekartet for Hovden, som er utarbeidet av turistnæringen på Hovden, er de regulerte vassdragene i Øvre Otra ned til Brokke tegnet inn. Kartet er til salgs på blant annet på overnattingssteder på Hovden. Kartet er også hengt opp i de oppkjørte løypene på Hovden.

Otteraaens Brugseierforening og Otra Kraft har utarbeidet eget kart over regulerte vann og elver i øvre deler av Otravassdraget. Kartet kan fåes på turistkontoret på Hovden.

Regulerte områder i Finsåvassdraget er tegnet inn på kart som Sira Kvina kraftselskap har gitt ut. Kart over regulerte vann i Finsåvassdraget (Sirdal) og Mandalsvassdraget er satt opp på parkeringsplasser ved aktuelle utfartssteder, samt på oppslagstavler.

Norges vassdrags- og energidirektorat har kart over usikker is på sine nettsider samt informasjon om områder med svekket is.

Se også Kristiansand og Opplands Turistforenings oversikt over merkede skiløyper, samt Arendal og Oppland Turistforenings oversikt over vintermerkede ruter.