Sørnett

Var du blant de som stusset?

13. januar viste luftkvalitet.info svært dårlig luftkvalitet i Kristiansand, men målingene har blitt flagget ugyldig siden målingene kom under nedmontering og flytting av målestasjonen.

Publisert:

Flere personer på sosiale medier reagerte på den dårlige luftkvaliteten i Kristiansand, som ble meldt fra om på luftkvalitet.info.

Målestasjonen på Gartnerløkka viste den 13. januar unormalt høye målinger på nitrogendioksid. Norges Institutt for luftforskning (NILU) er ansvarlig for å levere denne informasjonen.

Nitrogendioksid har en svært helseskadelig effekt på folk over tid og de med astma og andre luftveissykdommer er spesielt utsatt for luftforurensing.

Christine Forsetlund Solbakken, kommunikasjonssjef for NILU sier 20. januar at dataene fra 13. januar er ugyldige på grunn av nedmontering av nitrogendioksidmonitoren.  Solbakken sier også at målestasjonen på Gartnerløkka skal flyttes til Bjørndalsletta. Bakgrunn for flyttingen er på grunn av lite plass der målestasjonen sto før.

Årsaken til luftkvaliteten i Kristiansand er utslipp fra biltrafikk, havna og annen industri,  sier Solvor Stølevik i Kristiansand kommune.

Senere målinger viser bedre luftkvalitet på Agder, og luftkvalitet.info viser at mengden utslipp i året er stabil sammenlignet med tidligere år.

Nyheter Vis flere

Kampen mot marin forsøpling

Kampen mot marin forsøpling

Forskere bak ny studie beregner 170 billioner plastpartikler ut i verdenshavene. I Norge slippes det 19 000 tonn med mikroplast ut fra norske kilder på land hvert år. Med mikroplast som en global forurensning finnes det heldigvis flere som kjemper mot marin forsøpling i Norge.

Kristiansands unge sier deres meninger
Er gresset grønnere i Kristiansand?
Oppstart av IK Start kvinner har hjulpet på interessen for kvinnefotball i Kristiansand

Nyheter Vis flere

Kampen mot marin forsøpling

Kampen mot marin forsøpling

Forskere bak ny studie beregner 170 billioner plastpartikler ut i verdenshavene. I Norge slippes det 19 000 tonn med mikroplast ut fra norske kilder på land hvert år. Med mikroplast som en global forurensning finnes det heldigvis flere som kjemper mot marin forsøpling i Norge.

Kristiansands unge sier deres meninger
Er gresset grønnere i Kristiansand?
Oppstart av IK Start kvinner har hjulpet på interessen for kvinnefotball i Kristiansand

Nyheter Vis flere

Kampen mot marin forsøpling

Kampen mot marin forsøpling

Forskere bak ny studie beregner 170 billioner plastpartikler ut i verdenshavene. I Norge slippes det 19 000 tonn med mikroplast ut fra norske kilder på land hvert år. Med mikroplast som en global forurensning finnes det heldigvis flere som kjemper mot marin forsøpling i Norge.

Kristiansands unge sier deres meninger
Er gresset grønnere i Kristiansand?
Oppstart av IK Start kvinner har hjulpet på interessen for kvinnefotball i Kristiansand