Sørnett

Varierte leseferdigheter

På topp: Elevene ved Justvik skole har gode leseferdigheter.

På topp: Elevene ved Justvik skole har gode leseferdigheter.

I fjor lå elevene ved Justvik skole på bunnnivå i leseferdigheter. I år har de klatret mot toppen igjen.

Publisert:

Ferske resultater fra Utdanningsdirektoratet viser at Kristiansand har en utfordring med å heve de grunnleggende ferdighetene i skolen. Da det nye oppvekststyret i Kristiansand kommune holdt sitt første møte tirsdag ettermiddag varslet de stort fokus på kartlegging og oppfølging av prøveresultatene til hver enkelt elev.

- Spredningen på elevenes leseferdigheter er store, og det er nødvendig å forbedre resultatene, sier oppvekstdirektør Arild Rekve til sørnett.no.

Variert nivå

Justvik skole har størst spredning på resultatlisten i Vest-Agder. I 2010 scoret elevene lavest på leseferdigheter på de nasjonale prøvene. Årets resultater viser at skolen nå ligger på femte plass av 30 barneskoler. Rektor Helge Sannes mener årsaken til de varierende resultatene er at noen årskull står sterkere enn andre.

- Det er store variasjoner i hvor dyktige elevene er til å lese. Et år kan vi ha klasser med gode resultater, et annet år ligger de litt under snittet. Selv om vi scoret lavt i fjor, betyr ikke det at vi har satt inn ekstra tiltak for å bedre situasjonen. Vi kjører de samme rutinene som alltid, sier han.

- Ikke avgjørende

Sannes mener de nasjonale prøvene kun er en pekepinn på hvordan Justvik skole ligger an i forhold til skolene i Kristiansand og resten av landet.

- Det er lett å henge seg opp i prøvene, men vi fokuserer på å holde læringsmiljøet godt i stedet for å følge resultatene slavisk. For oss er det viktig at elevene får veiledning til å fungere godt i livet slik at de lærer å ferdes sammen med andre. Det er ikke alltid avgjørende hvordan de scorer på prøvene. Det er mange andre faktorer som spiller inn, sier rektoren.

Strømme, Fagerholt og Dvergsnes skole har best gjennomsnitt på de nasjonale prøvene i Vest-Agder.