Sørnett

Verden rundt fjernundervisning

Stian Skjerdal, Lærer Sørumsand Videregående Skole Foto: Privat

Stian Skjerdal, Lærer Sørumsand Videregående Skole Foto: Privat

Hvordan påvirker nettundervisning hverdagen til studenter og lærere, ulemper og fordeler. Sørnett har spurt to lærere og studenter om opplevelsen de har hatt rundt fjernundervisning.

Publisert:

Etter at korona viruset tok fatt i hverdagen til det norske samfunnet, har vi alle funnet en annen retning for å gjøre hverdagen vår mest mulig vanlig. For at elever og lærere skal ha en mest mulig vanlig undervisnings hverdag fant de en snarvei til suksess.

Lærerens synspunkt rundt fjernundervisning

-Vi trenger helt klart mer kompetanse på hvordan man kan drive kreativ og variert undervisning på digitale flater. Den største forskjellen er nettopp det å skulle snakke til en skjerm, og på temas for eksempel, inn i en vegg, og man ikke vet om de som er på andre siden er der, og hva de syns om det du sier, forteller Stian Skjerdal, lærer ved Sørumsand Videregående skole.

Skjerdal forteller at ulempene og fordelene varierer fra elev til elv. For noen er det lettere å arbeide hjemme, mens for andre er det vanskeligere å jobbe på nett/når en ikke kan treffes på skolen. Utfordringen ved å være lærer i denne situasjonen er å finne en riktig mengde arbeidsoppgaver som er tilpasset til situasjonen vår, dette setter flere elever i en vanskelig situasjon der noen føler at det er for mye lesker, mens andre føler at det ikke er nok.

Hva er fordelene og ulempene med dette systemet?

-Klarer man å arbeide konsentrert hjemme, har man gode muligheter til å kunne fordype seg og jobbe grundig med oppgaver som en ellers ikke hadde fått tid til. Ulempene er at systemet er for sårbart. Vi er avhengig av et stabilt nett, et sted hvor man kan jobbe godt hjemme. Det man særlig mister i fjernundervisning er den dialogen som all god undervisning er avhengig av. Når man er tilstede i ett klasserom sammen, har man muligheten til å stille spørsmål til underviseren. Underviseren leser situasjonen og kroppsspråket, mens på teams eller screencaster, blir det bare en monolog samtale. I tillegg kan ikke diskusjoner mellom elever over nett erstatte det å være i samme rom sammen, og diskutere der, sier Skjerdal.


 

Effekten av nettundervisning

De fleste studenter i Norge har en hverdag som er delt opp i to deler der den ene delen består av hjemmearbeid og den andre delen av skolearbeid. Flere studenter tar med skolearbeidet hjem, i tillegg har de studieuker der de fokuserer på studiene hjemmefra og kontakter læreren gjennom Email.

[img207246_2LS]

-Fordelen med systemet er at du selv bestemmer når du vil jobbe og hvor lenge du må jobbe. Ulempen er at du utsetter skolearbeidet med tanken på at du skal gjøre det etterpå også får du ikke tid. Største forskjellen vil jo være den personligkontakten med foreleserne og de andre elevene. Alle sender spørsmålene sine direkte til læreren og de får svaret på mailen, forteller Suad Ahmed.

Gjennom intervjuet med Suad forteller hun at det er flere ganger foreleserne glemmer og svare tilbake på en melding hun har sendt, hun og andre studenter detter rett ut av studiene og blir distrahert av andre ting.

 

Drastiske tiltak

Barneskolen har tatt helt andre tiltak enn de andre høyskolene og universitetene. De legger vekt på å bruke appen Teams, der de starter dagen med et morgenmøte og resten av dagen fokuserer de på egenarbeid der de jobber med oppgaver i ca.3-4 timer. Oppgavene skal leveres i slutten av dagen.

Gjennom intervjuet forteller Aandal at fordelene og ulempene med nettundervisning varierer, men fordelen er at man får muligheten til å tilpasse undervisningen til hver elev og hjelpe dem individuelt. Ulempen med dette systemet er at den setter sterke preg på det sosiale skole systemet som er undervisning på skolen.

[img207246_3LM]

- For meg har nettundervisningen vært tidskrevende: detaljerte undervisningsplaner, gruppeundervisning/framføringer, møter, en-til-en hjelp, gjennomgang av arbeidet og tilbakemeldinger til alle elever. Samtidig har jeg egne barn hjemme, det har vært krevende og uvant. Jeg savner å være i et klasserom der jeg kan kommunisere med elevene mine. Flere av mine elever har kommet godt i gang, forteller Maria Aandal, lærer ved Haugtun barneskole.

 

 

Hverdagens utfordringer  

For skoler som fokuserer på fysisk aktivitet er det ikke like lett som andre skoler å ha nettundervisning, men de har klart å bruke zoom som en hverdags rutine for å holde alle elever i topp form. Stresset er også mindre hjemme enn på skolen fordi du må bare fokusere på å levere arbeidet ditt så er alt gjennomført for dagen.

[img207246_4RM]

-Ulempen med nettundervisning er at læreren har dårlig internett forbindelse innimellom, noen ganger så bare forsvinner læreren helt og bilde blir låst og lyden er hakkete. Noen ganger så er det at mange av oss har noe vi vill si, så vill vi nesten si det samtidig. Andre ganger er det sånn at læreren vår snakker veldig mye, sier Emilie Winding-Sørensen.