Sørnett

13 prosent av barn og unge i Kristiansand er fattige

Foto: Nadia Serine Jemli

Foto: Nadia Serine Jemli

Nå skal Kristiansand kommune jobbe for å forebygge at fattigdom ikke overføres fra generasjon til generasjon.

Publisert:

- Hver enkel familie blir tilbudt en familiekoordinator som går inn og hjelper familiene med å nå sine målsetninger knyttet til arbeid, skole, fritidsaktiviteter og de livsområder familien opplever å streve på, fortelle Vigsnes.

På Helse- og sosialstyret 24.mai ble det fremmet et forslag til vedtak om forvaltning av midler til tiltak for lavinntektsfamilier. Forslaget ble enstemmig vedtatt.

- Bakgrunnen er at politikerne har gjort en tilleggsbevilgning rettet til tiltak og til prosjektsamarbeid med frivillige organisasjoner, målgruppen er lavinntektsfamilier og barn og unge som lever i fattigdom, sier prosjektleder i nye mønstre og trygg oppvekst Kristine Vigsnes.

Prøveprosjekt fra 2015-2020
Nye mønstre – trygg oppvekst er et tverrsektorielt prosjekt hvor målsetningen er å forebygge at lavinntekt overføres fra generasjon til neste generasjon. Kristiansand kommune og NAV Kristiansand vil prøve ut en modell med familiekoordinator for familier med lavinntekt og som har behov for tjenester i hjelpeapparatet.

- Familiene får en kontaktperson inn i hjelpeapparatet, en kontakt som sikrer de får den hjelpen de skal ha til rett tid, sier Vignses.

Frelsesarmeen med lignende arbeid
Frelsesarmeen i Kristiansand har en 50 % stilling der arbeidsområdet er spesialisert inn mot vanskeligstilte familier. Hver uke bidrar Frelsesarmeen med mat, klær og andre praktiske ting til familier som lever under lavinntektsgrensen.

- Jeg synes det er fint at kommunen satser på dette, vi ser at det er mange familier som sliter, sier Kari Klingsheim, Diakoniarbeider i Frelsesarmeen Kristiansand.

[img144738_2RS]

Frelsesarmeen har også et nasjonalt ferietilbud i Oslo til familiene som sliter. Ti familier blir sendt på en fem dagers ferie hvert år, hvor det blir tilbudt aktiviteter for alle aldre.

- Vi kunne sikker gitt bort tre ganger så mange ferier, det er mange som trenger det, sier Klingsheim.

I Kristiansand viser folkehelseprofilen at 13 % av barn og unge i alderen 0-17år vokser opp i familier med lavinntekt, dette mot 11 % på landsbasis. Det er spesielt rundt juletider Frelsesarmeen merker hvor mange familier som ligger under lavinntektsgrensen.

- Jeg overdriver ikke når jeg sier vi har godt over fire hundre barn på jul, fortelle Klingsheim.