Sørnett

Alkohol og sosialt press

I Aftenpostens meningsside, «Si;d», skriver en 21 år gammel student at han føler seg sosialt utestengt fordi han ikke drikker alkohol. Vi sjekket ut fenomenet hos studenter på UiA.

Publisert:«Fra å være sosial og blid, er jeg blitt innesluttet og lei. Valget om ikke å drikke alkohol har endret livet mitt. Uansett om historien min er unik eller ikke, synes jeg det er for mye alkohol og for stort drikkepress knyttet til det å være student.»


Dette stod på trykk i Aftenposten 29 Januar, og var skrevet av en anonym 21-åring.


 To studenter ved UIA mener forskjellige ting om problematikken rundt alkoholens rolle i det sosiale.


 - Det er en tydelig sammenheng mellom alkohol og samhold, mener tredjeårsstudenten Tom Børge. Han er også med i studentavisen Unikum, hvor han har sin egen spalte: «Tom Børge mener.»


-Som rutinerte student på tredjeåret har jeg vært med på noen fadderuker og basert på mine erfaringer så er det sånn at de som er med på å drikke i studietiden får et mye mer sosialt samhold enn dem som ikke er med så mye, de som ikke drikker.


 Han understreker at UiA har en ordning kalt «roligfadder», som er et alkoholfritt alternativ til vanlige faddergrupper som bygger de fleste av arrangementene sine rundt alkoholrelaterte aktiviteter.


 -Konseptet er jo meget bra for å få med de som ikke er med på den heisaturen som fadderuken pleier å være.


 Om sosial utfrysing tenker Børge følgende:


 - Nå kan man ikke skylde alt på alkoholen heller. Det er et konsept som heter sosiale antenner også, alkohol har nok sin rolle i det helhetlige perspektiv, men man må også legge til grunn personlige egenskaper til hvert enkelt individ.


 Tom Børge har møtt flere som ikke har «rørt en dråpe alkohol,» men som på ingen måte er sosialt utpresset av den grunn.


 -Jeg kjenner en fyr som skyr alkohol som pesten, men han er likevel sosial som bare det, og han er på takhøyde. Han er som meg når jeg har drukket, sier Tom Børge og ler.


 Må nødvendigvis sosiale arrangementer være bygget rundt alkohol?


 -Jeg er en litt feil person å spørre om akkurat det. Jeg er jo trønder og vi kjent for å være litt utagerende, sier Børge med et smil.


En førsteårsstudent, Andreas Lumsland, er skeptisk til at alkohol har fått en så stor plass i sosiale settinger.


 - Jeg kommer fra relativt langt ute på landet, det er langt mellom husene, jeg har egentlig ikke vært så sosial, men jeg kjenner jo folk som går på fest uten å drikke, så det er jo ikke noe problem det. Selv går jeg aldri på fest, det er jeg ikke noen stor fan av.


Det er jo mye ungdom som liker å sosialisere via fest og drikking. Ser du problemer med det?


 -Ja, i Norge har vi jo litt problemer med det. Det er nok noe med en norsk drikkekultur som er annerledes sammenlignet med andre plasser i Europa, mener han.