Sørnett

Alkoholservering på Bystranda under Palmesus

Rådgiver Benny Klokkervold i sosialtjenesten ønsker ikke alkoholservering på Bystranda mens den enda er åpen for publikum, spesielt med mange barn og unge i nærheten. (Arkivfoto: Mathias Soleng)

Rådgiver Benny Klokkervold i sosialtjenesten ønsker ikke alkoholservering på Bystranda mens den enda er åpen for publikum, spesielt med mange barn og unge i nærheten. (Arkivfoto: Mathias Soleng)

Palmesus søker om skjenkebevilling som gjelder på dagtid, et tidspunkt Bystranda er åpen for alle. Sosialtjenesten ønsker ikke dette, men blir ikke hørt.

Publisert:

- Dette bryter med retningslinjene i Rusmiddelpolitisk handlingsplan på punktet som gjelder alkoholfrie soner i områder med barn og unge, sier rådgiver Benny Klokkervold i sosialtjenesten i Kristiansand.

Blir innvilget
Det er kontor for skjenkesaker som står bak avgjørelsen. Avdelingsleder Kim Henrik Gronert kommer en av de nærmeste dagene til å gi Palmesus tillatelse til alkoholservering også på dagtid fra klokka 10 til 15.

- Vi kommer til å innvilge søknaden deres. Det ligger utenfor det vi bør godkjenne, men vi må huske at handlingsplanen er retningslinjer, ikke en lov. Det vi gjør er likevel i strid med retningslinjene, men i enkelte og konkrete tilfeller går det an å bryte disse, mener Gronert.

Det ligger utenfor det vi bør godkjenne

Sosialtjenesten i kommunen skriver i sin uttalelse at de legger stor vekt på at Bystranda er en populær og viktig arena for barn og unge om sommeren, og at alkoholsjenkingen bør begrenses til Bystranda blir stengt for vanlige badegjester.

- Vi mener det nå blir servert alkohol på en arena som er i umiddelbar nærhet til barn og unge. Derfor bør det ikke innvilges, presiserer Klokkervold som også understreker at de kun kommer med en uttalelse uten mulighet til å ta noen beslutninger i saken.

Ikke fritt fram
Selv om Palmesus nå får lov til å skjenke alkohol på dagtid, åpnes det ikke opp for fri flyt av drikke.

- Det er snakk om et mindre, avgrenset område på stranda, mens resten av stranda fremdeles vil være åpen for folk, forklarer Kim Henrik Gronert.

Skjenkeområdet kommer til å være et stykke borte på stranda, i nærheten av NRK-bygget på Tangen.

Politikernes vedtak
Kim Henrik Gronert på kontor for skjenkesaker mener det er politikerne som legger opp til at de nå må godta alkohol på Bystranda.

- Etter at det tidligere ble vedtatt i byutviklingsstyret at Palmesus skulle få arrangere på Bystranda, er det en tydelig beskjed om at det også må åpnes for skjenking av alkohol. Vi har sagt nei før, men da holdt heller ikke arrangementet til på Bystranda, sier han.

Gronert tenker også litt på de økonomiske konsekvensene for arrangementet.

- Det går ikke an å ha en slik festival uten at det er salg av alkohol.

Dette tenker Klokkervold i sosialtjenesten mindre på.

- Min jobb er å tenke på folkehelsa og hvilke retningslinjer vi skal følge når slike avgjørelser tas. Det økonomiske skal ikke jeg ta hensyn til, sier Benny Klokkervold.

Gronert er likevel ikke uenig i uttalelsen til sosialtjenesten, og sier de til vanlig ikke godtar skjening i slike områder.

- Til vanlig må vi ta avgjørelser som er i tråd med retningslinjene, men politikerne endrer disse underveis, sier avdelingsleder Gronert.

Det har ikke lykkes Sørnett.no å komme i kontakt med Palmesus.