Sørnett

Barn og unge leser mer

Foto: Malene Nilsen

Foto: Malene Nilsen

Under koronapandemien har mange hatt ekstra tid til å finne nye interesser og hobbyer. Det er særlig bøker som har blitt en økende trend blant unge de siste årene.

Publisert:

Over halvparten av alle bøkene som ble utlånt ved Kristiansand Folkebibliotek i 2021 var bøker til barn og unge.

[img230110_2LM]

- Det er bra at barn leser mye. Dersom man trener på å lese, blir man en bedre leser, sier Anne Løvland ved UIA, som har lesing som forskningsfelt.

Hun forteller at man kan tilegne seg kunnskap om ting man har bruk for å lære om. Slike kunnskaper er viktig for å kunne delta i samfunnet.

Barn utvikler språket gjennom lesing. Men det er også mange som liker å lese litteratur bare fordi det gir glede og opplevelser. Lesing gir i tillegg bedre forutsetninger for å forstå andres følelser, særlig gjennom skjønnlitteratur.

ARK solgte mer bøker

Kategoridirektør i ARK, Kari Roll-Matthiesen, vil trekke fram at koronapandemien har gitt folk bedre tid til å lese, og de har merket en vekst i alle de store kategoriene.

- Barnebøker solgte mer enn vanlig da mange skoler til tider stengte ned, og salget har holdt seg jevnt høyt gjennom hele perioden, sier Roll-Matthiesen.

Flere barn benytter seg av biblioteket 

Kristiansand folkebibliotek har merket at barnebøker har blitt mer populært de siste årene. Tidligere har det vært vanlig at utlånet synker en del på sommeren, men dette har jevnet seg ut de siste 4-5 årene.

[img230110_3RM]

- Dette ser hovedsakelig ut til å være på grunn av lesekampanjen Sommerles, sier Tore Aune Fjellstad, som er statistikkansvarlig ved Kristiansand Folkebibliotek. Kampanjen Sommerles, som er laget for at barn skal få leseglede, har tatt helt av.

Barnebøker er mye av forklaringen for at utlånstallet har gått såpass opp de siste årene, mens bokutlånet blant voksne har holdt seg ganske stabilt det siste tiåret.

- Det er hyggelig at vi har klart å holde åpent gjennom hele pandemien, minus noen uker i mars og april 2020, og at folk fortsatt setter pris på å bruke biblioteket, avslutter Fjellstad.