Sørnett

Burde vi stoppe oljeproduksjonen?

Dagens Norge er bygd på olje. Nå er klimaforskere entydig i sin forskning. Skal vi sette en stopper for oljeeventyret, eller har vi så vidt begynt?

Publisert:

Vi har fått vinnerloddet i århundres lotto, skal vi da velge og ikke levere det inn? Vi har enorme olje ressurser i vårt langstrakte land. Mye av dette takket være en mann som har blitt dømt til 20 års fengsel for spionasje til fordel for Sovjetunionen. Han burde bli sett på som en helt! At lille Norge i det hele tatt skulle få noe av Barentshavet, når vi forhandla med store Sovjet, må jo være en av de største bragdene i Norges historie!?

Norge er en oljenasjon og har vært det helt siden vi fant den første olja på Ekofisk i 1969. Etter vi fikk blod på tann i 1969, har det bare gått en vei. Oljefondet har nå passert 10.000 milliarder kroner, og vi har blitt kåret til det beste landet å bo i flere ganger. Er det noen andre enn olja sin skyld at Norge er kåret av FN til det beste landet å bo i? Statoil, nei unnskyld. Equinor er det nå. De har jo til og med endret navn for å komme seg unna olje stempelet, og de mener Equinor beskriver dere opprinnelse. Hvis navnet skulle tatt utgangspunkt i Statoils opprinnelse, skulle det jo bare vært «Olje». Det er det som har gjort Equinor til det det er i dag, samtidig som det har gjort Norge til det beste landet å bo i. Jeg klager ikke, jeg synes bare det er rart at vi ikke kan være stolte av olja vår.

Nå er det mote å være miljøaktivist. Olje er skam, fly er skam og kjøtt er skam. (og alt kom etter ungdoms serien av NRK; SKAM…..) Vi må stoppe oljeutvinningen, vi må stoppe letingen, vi må bli påkjørt på vei til butikken så vi ikke klarer å levere inn vinnerloddet på lottoen.  Johan Sverdrup åpnet i oktober, og er med god margin den mest miljøvennlige oljeplattformen i verden. Den produserer 80-90% mindre CO2 sammenlignet med standarden i oljeverdenen. Likevel begynte ungdommen å streike hver fredag fra skolen mens de ropte «La oljen ligge». Norge dekker om lag 2% av den globale etterspørselen av råolje. Om Norge skulle hørt på ungdommen, og stoppet ned oljen, vill ingen brydd seg. Saudi Arabia ville bare satt foten litt hardere på pedalen, slik at de 2 små prosentene av den globale etterspørselen etter råolje ville blitt dekt. Så er mitt spørsmål; Har Saudi Arabia den teknologien vi har ved Johan Sverdrup? Hvordan skal vi finne nye løsninger når alle barna velger å skulke skolen?!

At vi finner klimavennlige løsninger som ved Johan Sverdrup synes jeg er en god måte å forsikre fremtiden for våre barn på. Jeg mener også at det er ren idioti å mene at Norge skal stoppe med olje- og gass utvinning. Jeg mener altså at vi burde fortsette med oljeproduksjonen, samtidig som jeg mener at vi burde ta klimaet på alvor. Nettopp på grunn av Johan Sverdrup. Gode løsninger som produserer mindre CO2 samtidig som det sikrer en god økonomi for flere generasjoner.

Slik jeg ser det har vi to valg. Enten gå tilbake i tid, eller begynne en global opprustning av atomkraftverk. Kjernekraft er i dag det eneste alternativet som kan produsere store mengder energi uten å slippe ut CO2. Eller så må vi tilbake til 1969, for så og aldri levere inn vinnerloddet.