Sørnett

Det dekkes mye, men lite kritisk

Ein protest av censer i Canada tilbake i 2008. foto: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Pro-China_March_2008_Calgary.jpg

Ein protest av censer i Canada tilbake i 2008. foto: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Pro-China_March_2008_Calgary.jpg

Kina er et land som er relevant for de fleste nasjonale medier. Enten gjennom handel, politiske spørsmål eller i forhold til trusselnivået rundt Nord-Korea. Men hvor ofte blir egentlig Kina nevnt i norske medier, og hva skriver de om?

Publisert:

I denne artikkelen har vi tatt for oss de største mediehusene i Norge som også dekker utenfor landets egne grenser. Aftenposten, Dagbladet, VG, TV2 og NRK. De to sistnevnte er i stor grad multimodale, men vi har lagt vekk fjernsyn og radio og kun fokusert på artikler. Videre har vi tatt for oss en vilkårlig måned i 2017, og den falt på mars. Den største hendelsen for norske medier i Kina var Erna Solberg sitt besøk tidlig i måneden, ett besøk som naturlig nok fikk mye oppmerksomhet i norske medier. NRK ligger på eit snitt på én artikkel per dag om Kina, mens TV2 ligger like i overkant, med ti artikler mer enn NRK i hele perioden. Merk at det er uten NRK sine lokalkontor, da vil tallene bli noe høyere. Vi ser også at NRK og TV2 ligg lavere enn papiravisene, utenom Dabladet som er desidert lavest. Av disse artiklene er det ingen som avdekker kritikkverdige forhold i landet. Det blir i all hovedsak tatt for seg Erna Solberg sitt besøk i landet, og den spente situasjonen angående Nord-Korea. I tillegg er det noen artikler om fotballprofilen Isabell Herlofsen, som spilte i Kina på denne tiden. I tillegg handler noen av artiklene fra TV2 om fotballrykter som omhandler den kinesiske superligaen. Alt i alt, et lite kritisk bilde av Kina, til tross for den relativt høge mengden artikler.

[img168662_2RM]

Fleire treff i papir

Når vi skulle søke på artikler om Kina på VG og Aftenposten fikk vi 63 treff på begge avisene. Det er veldig få av de artiklene som omhandlet en eller annen situasjon i Kina, men det er flere ganger Kina var nevnt i artiklene. I noen få tilfeller ble det laget noen små notiser som tok for seg en konkret ting i Kina som for eksempel: Kina hevder de dømmer «ekstremt få» til døden, som var i Aftenposten den 13.mars. En større artikkel som ble skrevet om Kina i Aftenposten er: - Erna Solberg må ta opp norsk forskning i Kina. Denne fikk hen hel side i avisen og ble publisert 18.mars. Til sammen hadde Aftenposten skrevet 8 artikler i mars som kun omhandlet Kina. Det er mye av det samme når det kommer til VG. Avisen har små notater som handler om småting, ellers er Kina bare nevnt i artikler som er relevant i budskapet. Vi fant kun 5 artikler om Kina i VG i mars 2017.

Les også:

Kina - Et land uten pressefrihet

Dei pressa kjelder til å ikkje snakke

Hvordan er det faktisk å bo i Kina?

Endte i fengsel for å gjøre jobben sin

[faktaboks]