Sørnett

Dømt for trusler og hærverk

En mann er dømt for trusler mot en ansatt og hærverk på andres eiendom.

Publisert:

Onsdag 22.januar blir saken satt i Kristiansand Tingrett. på et asylmottak i Kristiansand skal en beboer ha oppført seg hensynsløs og truende mot en ansatt.

Brudt flere lover

Tiltalte skal ha vært aggressiv og sagt at han ønsker den fornærmede død som en hund, og han sa han ønsket henne i kirkegården så fort som mulig. Tiltalte skal ha brudt straffeloven § 263, for å true med straffbar atferd, som fremkaller alvorlig frykt. Og brudd på straffeloven § 351 for å ha skadet, ødelagt, gjort ubrukelig eller forspilt en gjenstand som tilhører en annen.

Dommen ble fengsel i 15 dager og varetekt kommer til fradrag med 1 dag. Tiltalte ble også dømt for å betale en erstatning til Kristiansand kommune, Flyktningstjenesten på 22.739 kroner.