Sørnett

Fedrene deltar mer

Leif Dalen (26) og Stina Knuten Dalen (27) er sammen med datteren på helsestasjonen. Foto: Siw Larsen

Leif Dalen (26) og Stina Knuten Dalen (27) er sammen med datteren på helsestasjonen. Foto: Siw Larsen

Daglig leder i Askeladden barnehage, Einat Larsen, har bemerket seg at flere fedre er med på foreldremøter nå enn før.

Publisert:

I Askeladden barnehage i Kristiansand har det i de siste årene vært flest mødre på foreldremøtene. De oppfordret flere fedre til å ta del i møtene, og det siste året har mange flere stilt opp på foreldremøter.

- Vi har opplevd at både mor og far deltar på foreldremøtene nå, og at de helst prioriterer å være til stede begge to, sier daglig leder, Einat Larsen.

Larsen sier at det oftere har vært mor som leverer barnet i innkjøringsperioden i barnehagen, men nå er det mange fler fedre som også gjør det. Hun tror både mor og far tar like mye del i barnets oppfølging.

Helsesøster Ann-Louise Kittelsen ved sentrum Lund helsestasjon sier at det er flere fedre som er til stede ved helsekontroller og hjemmebesøk nå, enn for noen år siden. Enten de kommer med barnet alene, eller sammen med mor.

Leif Dalen (26) og Stina Knuten Dalen (27) er til kontroll med datteren sin på helsestasjonen. De pleier å komme hit begge to.

- Jeg har inntrykk av at fedrene stort sett er med på helsestasjonen. Både i tiden før barnet er født og etter, sier Knuten Dalen.

Hun mener det har skjedd en forandring i kjønnsrollemønsteret.

- Særlig besteforeldrene våre er overrasket og synes det er beundringsverdig at mannen min tar like mye ansvar som meg. Det var nok særlig mor som tok seg av den pleiende biten i deres generasjon, sier hun.

Dalen har ikke dratt alene med datteren på helsestasjonen enda, men regner med at han vil komme til å gjøre det over nyttår, da han er i permisjon.

- Vi kommer nok til å følge opp og være til stede på alt som angår datteren vår i fremtiden. Også med tanke på barnehage og oppfølging der. Så sant vi kan begge to, sier de.