Sørnett

Flere studieplasser ved Universitetet i Agder.

I følge forslag på statsbudsjettet blir det foreslått å gi mer penger til UiA. Hvis dette blir gjennomført kan Universitet utvide studieplassene sine.

Publisert:

Regjeringen foreslo i statsbudsjettet at Universitetet i Agder kan få 14,1 millioner kroner, som gjør at Universitetet kan øke med 160 studieplasser i 2013. Regjeringen foreslår altså en økning på 2,1 millioner kroner, og på denne måten kan Universitetet utvide studieplassene.

Universitetsdirektør ved UiA, Tor Aagedal, forteller at Universitetet ser på dette som en videreføring av studieplassene. Det betyr at de kan ta opp fler studieplasser på de studiene hvor antall søkere har økt.

- Det er en videreføring av de studieplassene hvor antall søkere har økt de siste årene, sier Aagedal.

Høsten 2013 kommer det til å bli ca. 200 flere studenter ved UiA, enn det er i år.

- Hvis det blir en økningen av studenter, kommer vi nok til å utvide noe av arealet vårt, sier Aagedal.

Universitetsdirektøren forteller deretter at utvidingen da vil skje både i Grimstad og Kristiansand fra og med neste studieår.