Sørnett

Frustert over utsettelse av idrettshall

Rektor ved Hellemyr skole, Kjell Gislefoss. FOTO: Lena Verås Eriksen

Rektor ved Hellemyr skole, Kjell Gislefoss. FOTO: Lena Verås Eriksen

Stor usikkerhet og frustrasjon ved Hellemyr skole etter forslag om utsettelse av idrettshall. Utsettelsen får store konsekvenser for nærmiljøet.

Publisert:

Bystyret fattet i desember i fjor enstemmig vedtak om idrettshall på Hellemyr, med byggestart i 2013. Nå blir den mest sannsynlig utsatt ett år. Dette er rådmannens forslag til Handlingsprogram for perioden 2011-2014. Forslaget skaper stor frustrasjon ved Hellemyr skole. Skolen er den største i Kristiansand, men kan ikke tilby gymsal til alle elevene. Rektor ved Hellemyr skole reagerer på forslaget til utsettelsen.

-  Vi er en såpass stor skole, og vi har ikke sjanse til å få plass til alle inne i den lille gymsalen som vi nå har. Derfor er det trist at kommunen vil utsette byggingen av idrettshallen. Hvert år klager flere elever på gymsalen som vi har ved skolen nå. Den gamle gymsalen er ikke stor nok til at vi kan tilby gymnastikk som håndball, volleyball og lignende aktiviteter, sier rektor ved Hellemyr skole Kjell Gislefoss.

Store koneskvenser for nærmiljøet
Hellemyr idrettshall skal bygges noen få meter unna Hellemyr skole. Det at byggingen av hallen blir utsatt ett år får store konsekvenser for nærmiljøet på Hellemyr, tror Gislefoss.

-  Her på Hellemyr har vi ingen idrettshall. Det er en stor bydel i Kristiansand, og det er en hall som er nødvendig for bydelen. Nå driver foreldre og kjører barna rundt i Kristiansand for å kunne trene noe annet enn fotball. Dette kan gå utover aktiviteten til barna. De som ikke har foreldre som kjører faller fort utenfor idrettsmiljøet.

Elevene er skuffet
Alf Terje Moi, gymnastikklærer ved Hellemyr skole, reagerer også på forslaget til utsettelse av idrettshallen. Han mener man trenger en ordentlig idrettshall for barna ved skolen, og merker at barna ved skolen er skuffet over forslaget om utsettelse.

- Mange elever er skuffet. De vil være ferdig på skolen før den nye hallen er på plass. Det er ikke gøy å se skuffelsen til barna. Dette er noe de har gledet seg til over lengre tid. Det

[img28044_2RM]

 at rådmannen kommer med dette forslaget er kjedelig og trist.

Kontaktperson for Hellemyrhallen, Else Kristin Reitan, støtter de ansatte på skolen.

-  Jeg er skuffet over forslaget til utsettelse. Jeg mener det er feil prioritering av kommunen. Denne bydelen trenger en idrettshall, og jeg håper bystyret vil stå fast med sin enstemmige beslutning fra i fjor og starte byggingen av idrettshallen i 2013, sier hun.

Dårlig økonomi
Rådmannen i Kristiansand kommune forstår skuffelsen og forklarer at grunnen til utsettelsen er kommunens dårlige økonomi.

- Kommunens økonomiske situasjon gjør at vi ikke klarer å realisere alle planene. Derfor har vi anbefalt å utsette denne byggingen ett år. Vi blir nødt å forholde oss til den økonomiske virkeligheten vi er i. Da må man gjøre noen prioriteringer som sikkert mange kan bli skuffet over, sier rådmannen i Kristiansand kommune, Tore Sommerseth.