Sørnett

- Grove anklager

Vidar Kleppe og ordføreren diskuterer førstnevntes interpellasjon. Grundekjøn ba Kleppe om å dokumentere de alvorlige anklagene rettet mot Elvegata omsorgssenter (FOTO:H.Edvardsen)

Vidar Kleppe og ordføreren diskuterer førstnevntes interpellasjon. Grundekjøn ba Kleppe om å dokumentere de alvorlige anklagene rettet mot Elvegata omsorgssenter (FOTO:H.Edvardsen)

Slik beskrev ordfører Arild Grundekjøn og Halvor Fjermeros (Rødt) påstandene om Elvegata omsorgssenter som ble lagt frem av Demokratenes Vidar Kleppe.

Publisert:

 

Sterke påstander

Vidar Kleppe (Demokratene) kom med sterke påstander under bystyremøtet onsdag 15.mai. I en interpellasjon sa Kleppe at han hadde blitt kontaktet av beboere og deres pårørende ved Elvegata omsorgssenter som hevdet at flere av senterets beboere ikke hadde fått spise seg mette i påsken. Kleppe pekte så på en rapport fra 2011, og antydet at det fantes en risiko for underernæring blant de pleietrengende i Kristiansand kommune. Ifølge Kleppe hadde flere pårørende som hadde kontaktet Elvegata omsorgssenter fått beskjed om at det er viktigere for ledelsen å holde budsjettet enn å gi beboerne den nødvendige tid og hjelp til å få i seg tilstrekkelig med næring.

- Er ordføreren enig med meg i at denne praksisen snarest må endres, slik at alle beboere ved kommunens sykehjem, omsorgssenter og i hjemmetjenesten får hjelp og mat nok til å spise seg mette?, spurte Kleppe avslutningsvis i sin interpellasjon.

Sterke reaksjoner

Flere av de fremmøtte reagerte kraftig på Kleppes interpellasjon, og etterlyste dokumentasjon på de alvorlige anklagene. Ordfører Arvid Grundekjøn beskrev anklagene som kraftig skyts, og temperaturen i  bystyresalen nådde kokepunktet etter at Grundekjøn svarte på vegne av Elvegata omsorgssenter.

- Vi gikk dessverre tom for en bestemt type melkeprodukt, Biola med smak. Mangelen på dette bestemte produktet medførte ikke til ernæringsmessige konsekvenser  for senterets beboere, sa Grundekjøn.

Halvor Fjermeros (Rødt) uttalte at han var svært opprørt over Kleppes påstander, og måten han hadde håndtert denne saken på. Fjermeros er selv pårørende for en beboer ved det anklagede senteret, og kjente seg overhodet ikke igjen i forholdene som Kleppe beskrev.

- Hadde Kleppe vært mer interessert i fakta - heller enn å lage sirkus - hadde han kontaktet de ansvarlige som han her anklager. Han utviser en forakt for mennesker som er ansatt i helse- og omsorgssektoren, de er jo de første som vil observere om beboerne har behov for mer mat, tordnet Fjermeros, som selv har vernepleierutdanning.

Om temperaturen var på kokepunktet, kokte det virkelig over etter at Kleppe hevdet at pårørende hadde uttrykt at de ville forholde seg anonyme i sin kritikk, i frykt for at omsorgssenteret ville utøve sanksjoner på beboerne om de gikk ut med navnene sine.

- Det er grovt å antyde at det venter sanksjoner på beboerne om noen går offentlig ut med sin kritikk. Slike påstander går inn på samvittighetsfulle ansatte i helse- og omsorgssektoren, avsluttet ordfører Grundekjøn.

Ikke en kritikk av de ansatte

- Noen forsøker å gi inntrykk av at det bare finnes velstand i dette landet. Slik er det ikke, sier Kleppe til Sørnett etter bystyremøtets slutt.

Kleppe sier at det er hans, og alle andre folkevalgtes plikt å ta opp slike alvorlige anklager om de fremkommer. Kleppe presiserer også at interpellasjonen ikke var ment som en kritikk av de ansatte ved Elvegata, men systemet som helhet.

- Saken burde aldri ha kommet opp

Fjermeros setter spørsmålstegn ved måten Kleppe har opptrådt på i denne saken.

- Hvorfor tok han ikke kontakt med Elvegata, slik både ordfører og jeg har gjort?

Fjermeros slår fast at det er ingenting som tyder på at det er hold i Kleppes påstander, og at saken aldri burde ha kommet opp.

- Med slike påstander bidrar han bare til å skape usikkerhet. Ved å snakke ned standarden på omsorgssenteret slik han har gjort, skader han Elvegatas omdømme, avslutter Fjermeros.

[img89493_2LM]