Sørnett

Frigjøringsjubileet 2020-Et hakk tilbake i tid!

Ketil Gjølme Andersen, forskeren og kuratoren bak utstillingen Grossraum Foto: Privat

Ketil Gjølme Andersen, forskeren og kuratoren bak utstillingen Grossraum Foto: Privat

Frigjøringsjubileet markerer 75-årsdagen til krigerne og tvangsarbeiderene sin ferd under Nazi-tyskland

Publisert:

Frgjøringsjubileet markerer 75-årsdagen til krigernes forferdelser for frihet. Hovedfokuset under denne samtalen er tvangsarbeidet som foregikk under Nazi-tyskland. Norske arbeidere ble tvunget til å bygge byggeprosjekter i Norge under den andre verdenskrig, mer en 130 000 krigsfanger og sivile tvangsarbeidere fikk bygget landet under okkupasjon. Samtalen skal handle om tvangsarbeidets betydning under 2. verdenskrig. Her skal forsker Ketil Gjølme Andersen (krigsforsker), førstekonservator og kommunikasjonssjef Kathrine Daniloff være med. Arrangementet finner sted 8. mai kl.12:00 fra det tekniske museet.

Historien bak tvangsarbeiderne

Det er flere i dagens samfunn som vet lite om krigsfangene og de sivile tvangsarbeiderne i Norge. Dette er en del av historien som har blitt lite snakket om. På den andre siden er det bare en liten del av de norske krigerne som omkom på den norske jorden, men for de andre tvangsarbeiderne ble det bare satt en minimal plass i dagens historiebøker.

-Det er viktig å være klar over at mye av den infrastrukturen som det norske samfunnet har dratt nytte av i årene etter krigen faktisk ble bygget av utenlandske krigsfanger og tvangsarbeidere. (Eksempler på slik infrastruktur er Nordlandsbanen, E-6, de mange flyplassene som ble bygget ut under krigen, samt diverse kraftverk, sier Ketil Gjølme Andersen.

 

 

 

 

Hva er målet med å huske denne frigjøringen?

Hitler okkuperte Tyskland siden 9.april 1940. Hun forteller oss at 8.mai ble gledenes dag for det norske folket, selv om det var flere jobbet under grusomme forhold hvor Hitler hadde tvunget dem til å realisere Hitlers Grossraum arbeid. Dette var fordi Norge ble fritt etter å ha vært under Nazi-tyskland.

[img206440_2RM]

- Den dag i dag kan vi kjøre strekningen på E6 som er bygget av disse. Det samme gjelder for Nordlandsbanen, som stod igjen etter Hitlers drøm om Polarjernbanen. Så sterk var drømmen at han allokerte så mye stål til denne byggingen at den stod i veien for å bygge krigsmateriell, forteller Kathrine Daniloff.

Hun forteller oss at vi feirer dette jubilieet for å hedre krigerne med tillit og stolthet.