Sørnett

Kulturstyret: Forslag til nye retningslinjer for støtte til festivaler

Etter 12 år med samme festivalutredning skal kulturstyret revurdere kriteriene og retningslinjene for tilskudd av festivaler i dag.

Publisert:

Formålet med forslaget er å gi administrasjonen klarere evalueringskriterier i behandling av søknader fra festivalarrangører.  Forslaget skal medvirke til å nå Kristiansand kommunes kulturpolitiske mål, bidra til et kulturelt festivalmangfold og kunst med fokus på kvalitet og nytenkning. Et nytt søknadskjema og et nytt standardisert rapporteringsskjema skal foreslås i dagens møte.