Sørnett

Situasjonen er krevende, og fremtiden er usikker.

Kommunalsjef for barnehagene i Kristiansand, Eva Hauger Gjersvold

Kommunalsjef for barnehagene i Kristiansand, Eva Hauger Gjersvold

Barnehagene i Kristiansand har slitt med å få nok folk på jobb under pandemien. Det å ha nok ansatte på jobb har vært utfordrerne i perioder, og spesielt etter omikron-varianten ble dominerende.

Publisert:

- Når det blir opp mot 60 prosent fravær i enkelte barnehager så handler det om å holde på en forsvarlig drift, sier Kommunalsjef for barnehagene i Kristiansand Eva Hauger Gjersvold

[img228798_2LS]

Hun forteller at fraværstallene har vært høye helt siden jul, og at en oppblomstring av smitte kan skje veldig plutselig.

Enhetsleder ved Roligheden gård barnehage, Anne Hagen bekrefter at det viktigste for deres del er at de har nok ansatte i forhold til barn. Hun forteller videre at man har en plan for hvordan ting skal se ut fra uke til uke, men stort sett blir det forandringer fra dag til dag og da må vi ofte jobbe med det fra klokken syv om morgenen.

- Vi i barnehagebransjen har helt klart et generelt problem med høyt sykefravær, men pandemien har gjort situasjonen helt spesiell, sier Anne.

Vikarer

Enhetslederen forteller at de er helt avhengig av vikarer for å få barnehagen til å gå rundt, Hun sier at de har sine faste vikarer, men at man også har kontakt med bemanningsbyråer når det skulle være behov for flere. Dessverre klarer ikke de heller alltid å få tak i nok folk.

- Frem til slutten av 2021 så klarte vi å ha nok folk. Men da omikron-varianten slo inn for fullt, har det vært ekstremt utfordrende å løse alt av forskjellige årsaker. sier Distriktssjef i Adecco Sørlandet Marius Kjelsrud i en e-post til Sørnett.

Han kan også fortelle at Adecco har tatt kontakt med NAV om mulighetene for flere søkere til bemanningsbyråene. Åse Birgit Løvdal fra Kristiansand Arbeiderparti, sier i en e-post at det ikke alltid er like enkelt og få nok vikarer inn grunnet at man ønsker primært folk med relevant utdanning eller erfaring, samt at man trenger en politiattest.

Enhetsleder Hagen tilføyer at det ikke holder, å ha nok folk per barn, men at man må kunne ha et forsvarlig tilbud som skal kunne gi barna det pedagogiske tilbudet de har behov for.

Politikerne er klar over det høye sykefraværet i barnehagene og man jobber generelt med å få dette ned slik at vikarbehovet blir mindre fortsetter Løvdal.

Nye tiltak

- Vi i Kristiansand holder nå på med et tiltak som går ut på at man kan søke på en stilling som vikar frem til sommeren. I Stavanger har man gjort noe tilsvarende og der fikk man rundt 500 søkere, så vi har stor tro på at dette tiltaket kan være med på å bedre situasjonen for barnehagene. Dessuten ønsker vi oss pensjonister som under koronatiden har kunnet jobbe med en pensjonistlønn uten å miste den opprinnelige pensjonen sin, forklarer Gjersvold.

Enhetslederen sier nå at de må regne med å bli smittet da det er umulig å for våre ansatte å ikke bli eksponert for barna, man ikke kan unngå å være tett på.

- Samtidig så møter vi foreldrene. Dette er noe personale har levd med det i mer eller mindre grad hele pandemien. Den bølgen av smitte som vi er i nå kan vare en stund fremover og muligens øke ytterligere. Det bekymrer oss, sier Anne Hagen.

Økonomi

Uten en kompensasjonsordning for alle de vikarene vi trenger så kan årets vikarbudsjett bli tomt innen noen måneder. Spesielt når grunnbemanningen er tynn i utgangspunktet og vi ser folk som nesten aldri er syke, blir syke, så er vi helt avhengig av de vikarene vi kan få, forteller enhetsleder Hagen.

- Med den nye ordningen vi prøver å lande med vikarer er det slik at vi skal se på løsningene for å kompensere de aktuelle enhetene. I Kristiansand er det noe vi har på dagsorden og det er veldig krevende dette med sykefravær, vi skulle gjerne hatt litt mer og gå på sier Eva Hauger Gjersvold.