Sørnett

De alternative partienes valgkamp

Småpartiene på valglistene er klare

Kristiansand Rådhus.
 Foto: Bjoertvedt/Wikimedia Commons

Kristiansand Rådhus. Foto: Bjoertvedt/Wikimedia Commons

Det er en håndfull alternative partier som stiller til kommune- og fylkestingsvalg den 11. september. De seneste årene har de fleste småpartiene slitt med å komme seg opp og fram, eller ha noen stor politisk innflytelse på Sørlandet, og nasjonalt. Nå er det snart nye muligheter, og underdog- politikerne har sterke ønsker og forventninger til tiden som kommer.

Publisert:

Sist oppdatert: 31.01.2024 kl 19:44

Det er listet opp 10 alternative partier som stiller til høstens valg, hvorav flere har vært med tidligere.
Som regel er det noen få av stortingspartiene som dominerer valgene, og i ny og ned dukker det opp et par småpartier som overgår forventningene og markerer seg. Det er nettopp der samtlige av utfordrerpartiene ønsker å være, og noen har til og med ambisjoner om å bli store etablerte parti innen kort tid. Men konkurransen er hard, og kampen vil bli tøff for å komme dit de vil være.

Blant noen av de som stiller til valget i høst er: Norges Kommunistiske Parti, Partiet Sentrum, og Liberalistene.

Førstnevnte parti er en gammel ringrev som ble grunnlagt så tidlig som i 1923, og dette partiet har for mange år tilbake vært et større etablert parti i Norge, med flere forskjellige partiledere. Nå er de et stykke nede i dalen, og skal igjen prøve å klatre mot toppen. NKP følger den kommunistiske læren/ideologien etter Karl Marx/Engels, og Lenin. Ifølge sine egne ord så er deres virksomhet et rettferdig, bærekraftig framtidssamfunn.

Partileder Runa Evensen mener at de har mye å tilby.

- NKP vil være en kritisk røst. Folkemakt mot pengemakt er vårt motto. Vi vil ha et mye bedre samfunn til det beste for absolutt alle innbyggere. Vi vil løfte kvinner og dermed barn ut av fattigdom. Bedre kvinnehelsen, ha kortere arbeidsdager til full lønnskompensasjon og dermed mindre slit, mer fritid og bedre folkehelse, gratis offentlig transport. Kortreist mat til butikker, restauranter og institusjoner.

Runa Evensen.
 Foto: Runa Evensen/Facebook

Runa Evensen. Foto: Runa Evensen/Facebook

Runa forteller om arbeidet framover.

- Vi er ute og snakker med folk. Du vil treffe NKP på stand i Markens og i Arendalsuka, høre og se oss i debatter og lese oss i vår egen avis Friheten og i borgerlig presse og på sosialemedier. NKP holder appeller
når anledningen byr seg, og kanskje en demonstrasjon om fred før valget?

Hun snakker om klare ambisjoner og visjoner.

- Partiets mål er at arbeiderklassen i spissen for folkeflertallet innfører sosialismen i Norge. Dette samfunnet vil innlede utviklingen til det klasseløse kommunistiske samfunn. Vi har selvfølgelig troen på å få til målet vårt. Vi arvet ikke Norge av våre foreldre, men låner landet av våre barn og barnebarn. Det skal leveres tilbake i enda bedre stand enn da vi overtok, så sosialisme er tvingende nødvendig.

Partiet Sentrum er et nytt parti som ble grunnlagt i 2020 av den kjente forsvarsadvokaten Geir Lippestad. Partiet har vedtatt å være et blokkuavhengig sentrumsparti som legger FNs bærekraftsmål og menneskerettighetserklæringen til grunn. De vil være et nytt alternativ for folk med alle mulige livssyn. Førstekandidat for partiet (og varaordfører) i Kristiansand Erik Rostoft ser også fram til tiden nå fram mot valget. Han mener de tilbyr noe viktig.

- Vi jobber aktivt for å motvirke utenforskap på alle felt, vi setter innbyggerinvolvering, medvirkningsprosesser og åpenhet i forvaltningen høyt. Vi vil jobbe tettere med folket og organisasjoner for å tilby nødvendige og troverdige tjenester i en tid med stort økonomisk press. Dette krever klok økonomistyring av kommunen. Vi vil jobbe aktivt for at alle som ønsker å delta i arbeidslivet skal få anledning til det. Og vi vil forvalte naturressurser på en skånsom måte.

Erik Rostoft.
 Foto: Erik Rostoft/Facebook

Erik Rostoft. Foto: Erik Rostoft/Facebook

Sentrum jobber på inn mot høsten.

- Partiet Sentrum stiller for først gang lister i Agder fylke. Vi vil fremme vårt budskap gjennom stands i lokalmiljøet, delta i debatter innenfor alle temaer i vår politikk samt gjennom medlemsmøter for interesserte. Vi vil også promotere oss gjennom leserinnlegg/kronikker og være aktive på sosiale medier frem mot valget.

Erik og partiet har satt seg noen mål, og opplever voksende engasjement.

- Vårt mål er å få inn en kandidat i fylkestinget. I tillegg regner vi sjansene store for å komme inn i
bystyrene både i Vennesla, Lyngdal og Kristiansand. Etter valget håper vi å kunne inngå i et politisk sentrumsalternativ med andre sentrumsorienterte partier. Vi opplever en stor medlemsvekst på Agder og da spesielt i Kristiansand. Mange av våre medlemmer og listekandidater har ikke vært politisk aktive eller medlem av noe parti tidligere. De mener Partiet Sentrum sin verdiplattform appellerer til deres egne verdier.

Liberalistene ble grunnlagt i 2014. Arnt Rune Flekstad er partilederen. Partiets ideologiske fundament er den klassiske liberalismen i en ren kapitalistisk fasong. De ønsker en minimumsstat der innblanding fra myndighetene i borgernes privatliv skal være minimal. Resultatene til Liberalistene i foregående valg har vært variable. Førstekandidat for partiet i Kristiansand er Kenneth Tolås. Han mener de tilbyr folket noe vesentlig.

- Liberalistene står for økt individuell frihet, reduserte skatter og avgifter, og en mindre og mer effektiv stat. Vi ønsker å desentralisere makt, legge til rette for økt næringsaktivitet og skape et velfungerende lokalsamfunn ved å fokusere på den enkeltes initiativ og ansvar. Vi tilbyr fred, frihet, og ingen ting gratis.

Kenneth Tolås
 Foto: Kenneth Tolås/Facebook

Kenneth Tolås Foto: Kenneth Tolås/Facebook

Kenneth om arbeidet inn mot høsten:

- Frem mot valget satser vi på å få ut budskapet både digitalt og fysisk i postkassene til folk. Vi vil få frem at det finnes et alternativ til de andre partiene som krangler om hvordan de best kan bruke dine penger.

Han er tydelig på partiets målsetninger og troen på å lykkes.

- Målet vårt er å få flere engasjerte medlemmer og støttespillere, samt å øke vår politiske innflytelse både i Kristiansand og nasjonalt. Vi håper å både få inn våre egne folkevalgte, og å påvirke de andre partiene til å tenke alternativt i ulike politiske saker. Siden oppstarten har vi vært for liberalisering av ruspolitikken og at det bør jobbes for kjernekraft i Norge. Sakte men sikkert ser vi at de andre partiene kommer etter oss.

- Selv om Liberalistene er et lite parti, tror vi på suksess ved å stå på våre prinsipper, engasjere lokalmiljøet og spre budskapet om en sterkere satsing på individets frihet og ansvar.
Vi tror mange er enige med oss, de bare vet det ikke enda.

Nøkkelord