Sørnett

- Jeg tror vi er mange som er bekymret

Kriminalitetsforebyggende koordinator Johanne Benitez Nilsen var tilstede under Formannskapsmøtet. Hun mener at det er viktig å ta ungdomskriminaliteten på alvor. Foto: Jasmine Marie Agas Ramos

Kriminalitetsforebyggende koordinator Johanne Benitez Nilsen var tilstede under Formannskapsmøtet. Hun mener at det er viktig å ta ungdomskriminaliteten på alvor. Foto: Jasmine Marie Agas Ramos

Ungdomsstraff og ungdomsoppfølging var et av temaene som ble diskutert under gårsdagens formannskapsmøtet. Kommunen hadde rundt 70 ungdommer med påtaleunnlatelser med vilkår frem mot 2019. I 2022 var tallet redusert til fem ungdommer.

Publisert:

Selv om ungdomskriminaliteten i Kristiansand ser ut til å øke, har bruken av alternative straffereaksjoner hatt en nedgang den siste tiden. Den økende kriminaliteten blant ungdom var en delt bekymring mellom flere av politikerne på dagens møte.

- Jeg tror vi er mange som er bekymra. Det er mer rus blant unge enn det vi har sett før, mer kriminalitet, mer som rører seg. Det er mange ungdommer som kanskje har det mer vanskelig, sier SV politiker Mali Steiro Tronsmoen.

Også kriminalitetsforebyggende koordinator, Johanne Benitez Nilsen, har inntrykk av at det i det siste har blitt mer rus blant unge. Hun sier også at det har blitt vanskeligere å oppdage.

Foreslår lovendringer
Justis- og beredskapsdepartementet har tidligere sendt ut til høring et forslag om endringer i blant annet straffeloven og konfliktrådsloven. Disse lovendringene skal i hovedsak omhandle strafferettslige reaksjoner som ungdomsstraff og ungdomsoppfølging. Endringene vil kunne virke inn på kommunens organisering av samarbeidet om barn og unge som begår kriminalitet.

Formannskapet var enstemmig i å støtte kommunedirektørens forslag til høringssvar, og til å be lokalt politi, påtalemyndighet og domstol om å tilrettelegge for at straffesaker mot barn og ungdom blir prioritert og avgjort så raskt som mulig. Likevel er det uenigheter mellom politikerne om hvordan ungdommene bør håndteres.

[img242643_2LM]

Ønsker hurtigdomstol og flere plasser i ungdomsfengsel
Frp politiker Stian Storbukås er en av de mange politikerne som utrykte bekymring for ungdomskriminaliteten på dagens møte.

- Vi lever i en ny tidsalder hvor grov kriminalitet begås av veldig unge folk, det har vi jo dessverre også eksempler på her i Kristiansand.

Videre uttrykte han klare anbefalinger om to ekstra punkter til høringssvaret. Han trekker frem opprettelse av hurtigdomstol, og peker på at flere andre land har opprettet dette. Spesielt i møte med gjengkriminalitet mener han det ville være nødvendig med hard og hurtig justis.

I tillegg trekker han også frem etablering av flere plasser i ungdomsfengsler som et punkt som bør være med i høringssvaret. Disse punktene ble ikke vedtatt.

[img242643_3RM]

Positiv til høringsforslaget
Tronsmoen mener høringsforslaget er godt, og at det tar for seg viktige utfordringer uten å gå i det hun kaller en “frykt-felle”.

- Jeg tror Frp glemmer litt at ungdommer som står med en fot i kriminalitet er vanlige ungdommer også. De er ungdommer som vi skal hjelpe til å få begge bena over på rett side av loven.

Hun mener at fengsel ikke er måten å gjøre dette på, og trekker frem at det er viktig å ha et bredt spekter av virkemidler i møte med ungdommer som er på vei ut i kriminalitet.

Nyheter Vis flere

Kampen mot marin forsøpling

Kampen mot marin forsøpling

Forskere bak ny studie beregner 170 billioner plastpartikler ut i verdenshavene. I Norge slippes det 19 000 tonn med mikroplast ut fra norske kilder på land hvert år. Med mikroplast som en global forurensning finnes det heldigvis flere som kjemper mot marin forsøpling i Norge.

Kristiansands unge sier deres meninger
Er gresset grønnere i Kristiansand?
Oppstart av IK Start kvinner har hjulpet på interessen for kvinnefotball i Kristiansand