Sørnett

Kan ødelegge for havnetrafikken

Halvard Aglen. Foto: kristiansandhavn.no

Halvard Aglen. Foto: kristiansandhavn.no

Motstridende signaler fra regjeringen og EU skaper forvirring for Kristiansand havn.

Publisert:

Et nytt EU-krav om mindre svovelutslipp for skip, skal iverksettes fra 1. januar neste år. Samtidig som dette kravet kommer fra EU, har regjeringen kommet med en strategiplan der de ønsker mer skipstrafikk og mindre vogntogtrafikk på norske veier. Dette skaper kaotiske tilstander for havner i Norge.

Rammer hele havne-Norge

Havnedirektør ved Kristiansand Havn, Halvard Aglen, er klar på at det ikke bare er Kristiansand Havn som rammes, men også hele havne-Norge.

- For oss er denne saken av veldig stor interesse. Men det er ikke bare oss det rammer, men alle havner i hele Norge. Dette har vært et stort tema når vi har hatt samlinger innad fordi dette er en ganske stor strategisk sak for alle havner.

En alvorlig sak

Aglen vil at folk skal forstå at dette er en veldig betent sak.

- Det er utrolig mye mer viktig enn hva folk har fått et bilde av. Dette er noe som skjer akkurat nå, og kræsjer med tidligere nasjonale- og EU satsinger.

Nærskipsfartstrategien

[img120560_2LS]

I månedskiftet oktober - november i fjor, kom det en plan som den forrige regjeringen valgte å kalle "Nærskipsfartstrategien". Målet med strategiplanen var å øke godsmengden til sjøs. Havnedirektøren mener at det nå har kommet et krav fra EU om lavere svovelutslipp fra skip, samtidig som den nye regjeringen fremmer enda et forslag om å få mer skipstrafikk og mindre vogntogtrafikk. Dette gjør jobben til havner i Norge vanskeligere, ifølge Havnedirektøren.

- Det at det fremmes to forslag på to år fra to forskjellige regjeringer, samtidig som EU kommer med et krav om mindre svovelutslipp for skip, fører til at strategien fra regjeringen vil bli vanskelig å gjennomføre samtidig som det også gjør jobben vår mye vanskeligere, sier havnedirektør Halvard Aglen.