Sørnett

Kartlegging av sjøarealer på Sørlandet

Mange av kystkommunene på Sørlandet har arealer som er godt egnet for sjø-relatert aktivitet. I ett nytt prosjekt jobber Niva og Blått kompetansesenter sør sammen med kystkommunene, for å kartlegge disse aktuelle arealene.

Publisert:

[url=