Sørnett

Kjærkomment tilskudd til SiA

Fornøyd: Adm Direktør i SiA Steinar Finseth (Foto: SiA)

Fornøyd: Adm Direktør i SiA Steinar Finseth (Foto: SiA)

Etter mange års kamp, har Kristiansand endelig blitt kattegorisert som pressomeråde.

Publisert:

Etter statsråd Tora Aaslands besøk i Kristiansand 30. august i år har det endelig blitt fortgang i arbeidet med å få omgjort Kristiansandregionen til å komme på Kunnskapsdepartementets liste over pressområder.

Kristiansand slår dermed følge med andre norske byer som Oslo, Bergen, Trondheim, Stavanger, Tromsø og Drammen på departementets liste.

-Dette er helt nødvendig for å få bygget flere studentboliger, sier direktør for SiA Steinar Finseth.

Som følge av den nye støtten vil SiA sette i gang nye byggeprosjekter.

-Så fort reguleringsarbeidet er avsluttet kan vi gå i gang med prosjektering av tredje byggetrinn i Gimle Studentby.

Høye byggekostnader

-Dette er veldig bra. Vi har jobbet for dette i flere år. Det er bare Oslo som har høyere byggekostnader enn Kristiansandsregionen. Disse kostnaden gjorde at det ikke ville vært mulig å få bygget boligene under de gamle støtte ordningene, sier SiA direktøren.

Som følge av at byen endelig har har blitt klassifisert som pressomerådet har støtten økt med 50.000 kroner per boenhet.

I tillegg har kostnadsgrensen økt fra 600.000 til 700.000 kroner. Tilskuddet til studentboliger er gitt under gitte forutsettninger. En av disse er at man holder seg innenfor godkjente kostnader per hybelenhet.

Positivt for byens studenter

Utbyggningene  vil føre til at byen får flere utleieboliger, og dette vil hjelpe til å holde leieprisene nede, avslutter Finseth.