Sørnett

Klar for sosiale kvelder

Gruppa Refugees Welcome to Norway er nå i gang med aktiviteter for flyktninger. De arrangerer spillekvelder og inviterer til å dele et måltid. Nå håper gruppen å få med nordmenn

Publisert:

Aktivitetene begynte i uke 45 og er planlagt til å fortsette til uke 51, i Industrigata 3 der Refugees Welcome to Norway (RWTA) også har et lager der man kan levere klær som de ønsker å gi til flyktningene. Disse blir sortert i esker og levert til de som kommer hit.

Mandager fra klokka 11.00 til klokka 14.00 inviteres mødre med babyer til en formiddagsstund.  I følge gruppas Facebook-side er dette noe som skal fungere som Åpen barnehage-tilbudene her i Kristiansand. Her kan barn og voksne leke sammen og i tillegg prate sammen.

Tirsdager klokka 16.-18 kan voksne med barn komme. Her skal barn treffe hverandre gjennom lek, mens de voksne prater sammen. Her håper gruppa at nordmenn kan komme og bidra til et hyggelig miljø.

Onsdager klokka 17.-19. er det unge og voksne som kommer sammen og prater sammen og spiller spill. Det er ikke i veien for at man kan ta en gåtur eller spille fotball. Det viktigste er at man setter av tid sammen med flyktningene. Det fokuseres spesielt på språk og kultur disse kveldene.

Torsdager mellom 18-20 er det "Share a meal". Her forbereder man et måltid før møtet og så deler man maten seg i mellom på dette sosiale arrangementet. Mat og prat er i fokus, og gruppen håper at man i fremtiden kan få mat fra flere nasjonaliteter.

RWTA skriver at tanken bak de sosiale arrangementene er at hver og en skal føle at de har et tilbud å gå til. De ønsker å utvide antall arrangementer, men vil i oppstartfasen begynne i det små.