Sørnett

Kristiansand-skolene blir "grønne"

Gøy med resirkulering: Elevene på Kringsjå skole er flinke til å resirkulere. Foto: Annika Tvervaag

Gøy med resirkulering: Elevene på Kringsjå skole er flinke til å resirkulere. Foto: Annika Tvervaag

De siste årene har det vært stor økning i "grønne" skoler i Kristiansand. Nå når kommunen målet sitt.

Publisert:

Siden 2010 har antallet skoler i Kristiansand som er med i Grønt Flagg-ordningen økt kraftig. Da var det bare fem skoler som var med, mens i 2011 hadde tallet økt til 36. Dette er fordi det er en del av satsningen til Kristiansand kommune, forteller daglig leder i Foundation for Environmental Education (FEE) Norge Jan Brataas.

Han avslører også en gledelig nyhet om at Kristiansand vil nå målet i år om å få med alle skolene i ordningen. Dette er også Trondheim kommune, Stavanger og Bergen et godt eksempel på.

Jan Brataas forteller at Grønt Flagg er en miljøsertifiseringsordning, der 1000 skoler og barnehager i Norge er medlem, og hele 40 000 skoler er med internasjonalt. Ordningen er en del av Eco Schools, som igjen er en del av FEE. Hovedfokuset i Grønt Flagg er miljøundervisning, i tråd med FNs miljøprogram.

Tiltak som må gjøres av skolene

-Det første skolene må gjøre, er å lage en miljøledelsesordning der de beslutter å drive miljøundervisning. Deretter må de lage en handlingsplan for aktiviteter, og velge seg et miljøtema, som for eksempel avfall, energi, helse eller transport. Så må de sende oss en søknad om registrering, sammen med en skisse på første prosjekt. Vi gir en tilbakemelding om den er bra nok, og er den det kan de etter hvert heise det grønne flagget, og få et sertifikat de kan henge på veggen. Alle må levere en ny søknad hvert år, noe som gir en god driv i arbeidet og krever gode rutiner, sier Jan Brataas til Sørnett.

Hjelper miljøet

Gjennom undervisning i flere av fagene øker man bevisstheten og kunnskapen rundt det å være en bærekraftig, grønn skole.

-Elevene lærer blant annet om kildesortering og hva søpla blir til, og hvordan gjenvinningen foregår. De får kunnskap om forbruk av energi ved for eksempel dusjing, de lærer om utviklingstrender i matematikken, de lærer om helse og kosthold i forhold til hva man spiser, bruk/kast ved forbruk, og de lærer om transport ved at de kan sykle i stedet for å bli kjørt til skolen, avslutter Jan Brataas.