Sørnett

Kun positive tilbakemeldinger

Tid: Hans Martin Skovly mener den største ulempen er at Facebook-siden stadig må sjekkes og oppdateres. Foto: Helene Walle

Tid: Hans Martin Skovly mener den største ulempen er at Facebook-siden stadig må sjekkes og oppdateres. Foto: Helene Walle

Forebyggende avsnitt ved Kristiansand politistasjon har nå hatt en egen Facebook-side i over en måned. De har foreløpig kun fått positive tilbakemeldinger.

Publisert:

- Noen av tilbakemeldingene har vært fra ungdommer, men de fleste har vært fra foreldre, sier politioverbetjent Hans Martin Skovly.

Fremover ønsker de å ha fokus på å forbedre siden enda mer.

- Vi ønsker å gjøre den mer personlig, og vi kommer til å undersøke om vi får lov til å legge ut navn og bilde på oss som jobber i det forebyggende avsnittet, forklarer Skovly.

Han sier at det på denne måten antagelig vil bli mer attraktivt for folk å kontakte politibetjentene.

- Da vet de i hvert fall hvem de tar kontakt med, og om de ønsker kan de ta kontakt med en de har hatt kontakt med tidligere, sier han.

Populært med nye fenomener

Også Bjørn Rødland ved forebyggende avsnitt er fornøyd med facebook-siden.

- Hvis man skal kunne følge med, må man bruke sosiale medier, sier han.

Han påpeker at det er viktig å informere både ungdom og foreldre på en enkel måte, og at det ofte er nye fenomener som er mest tiltrekkende.

- Da vi skrev innlegg om syntetisk cannabis, opplevde vi at siden fikk mye besøk. Det er tydelig at dette fenomenet er ukjent og at folk er interessert i å vite mer om det, sier han.

Inspirert av Finland

Kristiansand politistasjon ble inspirert av Helsinki-politiet. De har lenge hatt et stort fokus på sosiale medier, og har til og med et eget avsnitt som kun forholder seg til Facebook.

- Da vi så dette, tenkte vi jo at dette måtte bety at sosiale medier er en positiv ting, sier Skovly.

I vurderingen om de skulle starte opp en egen side eller ikke, var det en ulempe de tenkte mest på.

- Den største ulempen ved å styre en egen side er at den kontinuerlig må sjekkes og oppdateres, noe som tar tid, sier han.

Skovly forklarer at det er viktig at brukerne blir svart innenfor et rimelig tidspunkt, men at avsnittet samtidig ikke kan bruke for lang tid på dette.

- Vi må sette av så og så lang tid til siden vår. Det er viktig å begrense tidsbruken, slik at vi ikke bruker unødvendig tid på dette, avslutter han.