Sørnett

Nedgang for Rajshahiaksjonen

Svein Ove Ueland. Foto: Marte Krogstad

Svein Ove Ueland. Foto: Marte Krogstad

De siste årene har Rajshahiutvalget sett at færre skoler deltar i Rajshahiaksjonen. Nå håper de på et løft fra de lokale skolene og barnehagene.

Publisert:

Hvert år pleier barnehager og skoler i Kristiansand Kommune å samle inn penger til Rajshahi, en vennskapsby i Kristiansand i Bangladesh. De siste årene har derimot Svein Ove Ueland, i Rajshahiutvalget merket en nedgang av deltagere. Han mener derimot at det hele har en naturlig Årsak.

-Vår oppfatning er at dette helt klart har en sammenheng med pandemien og den situasjonen som skolene og barnehagene har vært i disse årene, sier Ueland. Han legger til at dette medførte at aksjonen kun fikk inn ca. halvparten av det de pleier å samle inn.

Torridal er en av skolene som de siste årene ikke har deltatt i aksjonen. Avdelingsleder, Baard Fuglestad sier dette er mye grunnet pandemi, og at skolen støtter opp om lokale formål.

-Vi har ikke vært med siden 2018. I 2019 gikk pengene vi samlet inn til lokale formål, mens det de 2 siste årene ikke har vært mulig med innsamlingen grunnet korona, forteller Fuglestad. Videre sier han at Torridal pleier å ha en stor høstfest hvor de har underholdning, salg av kake, kaffe og lignende, hvor overskuddet blir donert.

Ueland sier de ønsker å gi de skolene og barnehagene som av ulike grunner ikke kunne delta i 2021, en ny mulighet til å bidra høsten 2022. Han håper de forskjellige skolene ser verdien av aksjonen og prosjektet de er med å støtte, og påpeker at dette også er en del av læringsutbyttet for elevene.

-Dette er ikke bare en innsamling, men det går også inn i opplegget på skolen, og i barnehagen for å lære barna om hvordan barn lever i andre deler av verden, hvor det ikke er like bra som i Norge.

Fuglestad kan også fortelle at selv om de ikke har deltatt på flere år, har de fått se verdien av Rajshahiprosjektet, men at de til høsten har bestemt seg for å støtte TV-aksjonen.

-Vi har fått se hva vi er med å støtte gjennom besøk av personer fra Rajshahiutvalget, powerpointpresentasjoner og mer. Til høsten har vi derimot bestemt at overskuddet fra høstfesten skal gå til TV-aksjonens prosjekt, sier Fuglestad.