Sørnett

Nei til kapasitetsøkning i oppdrettsnæringen

Otra gjennom Kristiansand. Fylkesmannen ønsker ikke lakselus og sykdom hos villaksen. Foto: Henrik Samuel Hansen

Otra gjennom Kristiansand. Fylkesmannen ønsker ikke lakselus og sykdom hos villaksen. Foto: Henrik Samuel Hansen

Fylkesmannen i Vest-Agder går imot regjeringens forslag om økt tillatt biomasse i oppdrettsnæringen.

Publisert:

I en høringsuttalelse går Fylkesmannen i Vest-Agder imot at fiskeoppdrettere skal få ha mer fisk i merdene sine.

Bakgrunnen for høringsuttalelsen er at Regjeringen foreslår å tillate en kapasitetsøkning på fem prosent biomasse. Samtidig ønsker regjeringen å skjerpe kravet til tetthet av lakselus og antall kjemiske behandlinger.


- Regjeringa ønsker å legge til rette for vekst i havbruksnæringa, under forutsetning av at veksten blir vurdert som miljømessig bærekraftig, står det i Nærings- og fiskeridepartementets høringsnotat.


Øst for Rogaland


- Fylkene øst for Rogaland bør unntas fra forskriften. Det har blitt brukt store ressurser på å reetablere laksefiskene på Sørlandet, og i dag er villaksen en av våre fremste miljøverdier, skriver miljøverndirektør Magnus Thomassen og senioringeniør Atle Torvik Kristiansen i Fylkesmannens høringsuttalelse


Det er ni store lakseelver i Vest-Agder.  Disse er Tovdalselva, Otra, Songdalselva, Mandalselva, Audna, Lygna, Kvina, Feda og Sira.


- De største miljøutfordringene for oppdrettsnæringen er rømming av laks og lakselus. Intensiv fiskeoppdrett medfører også utslipp av for eksempel næringssalter og organisk materiale, står det i uttalelsen fra Fylkesmannen.


Forstyrrelse av villaksens genetiske materiale, og spredning av sykdom tas også frem som en trussel for villaksen.


Aust-Agder


- Vi har ikke gitt noe egen uttalelse i saken, men stiller oss bak det Fylkesmannen i Vest-Agder skriver i sin høringsuttalelse, sier seniorrådgiver hos Fylkesmannen i Aust-Agder Bjørn Stokke.


Høvåg


Karl Olaf Jørgensen driver fiskeoppdrett i Gamle Hellesund.


- Jeg som oppdretter er ikke fornøyd med Nærings- og fiskeridepartementets forslag. Som oppdretter ønsker jeg vekst. Jeg ønsker også en avklaring av premissene for en videre vekst, sier Jørgensen.