Sørnett
Kristiansand rådhus. Bilde hentet fra flickr.com
 Foto: Brian Aslak

Kristiansand rådhus. Bilde hentet fra flickr.com Foto: Brian Aslak

Liten betydning for noen, alt for en annen

Løvemammaene er glade for at den nedre aldersgrensen for ledsagerbevis endelig er fjernet.

Publisert:

Sist oppdatert: 09.05.2023 kl 16:19

- For de minste ungene kan det bety hele forskjellen, om de kan delta eller ikke, forteller Bettina Lindgren, styreleder for Løvemammaene. Hun og de andre i organisasjonen har kjempet i mange år for fjerning av den nedre aldersgrensen for ledsagerbevis.

Løvemammaene er en diagnoseuavhengig organisasjon som jobber med å opplyse om og forberede rettighetene til barn og unge med sykdom og funksjonsvariasjon.

Lindgren forteller at det er en stund siden organisasjonen begynte å kjempe for fjerningen av aldersgrensen. Lindgren forteller at de har sendt mange anmodninger til Stortinget og sentrale politikere i flere år, før de valgte å finne en annen vei.

- Kanskje var veien å gå via grasrota, altså kommunene, forteller Lindgren.

Alle som har sosiale eller helsemessige behov som gjør at de må ha hjelp til å være med på et arrangement kan søke om ledsagerbevis.

Et ledsagerbevis gjør det mulig å ta med seg en ledsager uten ekstra kostnader på blant annet kultur- og fritidsarrangement, og transportmidler.

Venstre-representant, Ivar Bergundhaugen, bekrefter at grensen ble fjernet i slutten av april.

I Interpellasjonen av Ivar Bergundhaugen som ble fremstilt i bystyret 22.03.2023 ble det gjort klart at ledsagerbeviset er med på å øke samfunnsdeltagelsen og likestillingen for personer med varig funksjonsnedsettelse.

Det blir også satt lys på at det er mange barn som ikke kan delta i samfunnet på lik linje med andre barn fordi de selv, eller søsken har funksjonsnedsettelser som gjør at de trenger ekstra tilsyn eller assistanse.

Kartla alle kommunene

Norges 356 kommuner ble kartlagt, og det ble gjort omfattende arbeid for å finne informasjon om hvem som hadde aldersgrense og ikke, noe som resulterte i at mange kommuner fikk anmodning i fjor.

Løvemammaenes regionslag Sør-Øst har purret og fulgt opp saken siden. 23.mars fjernet Vennesla aldersgrensen, og nå følger Kristiansand etter.

Det har all betydning

Bettina Lindgren blir glad av å høre om fjerningen av aldersgrensen i Kristiansand, og forteller at dette er et av mange grep en kan ta for at dette skal være et samfunn for alle.

Hun påpeker også at retningslinjene frem til nå var utarbeidet på 90-tallet og at det var på tide med en endring. Det at grensen blir fjernet har ingen ekstra kostnader for kommunen, men det betyr alt for dem det gjelder.

-Med aldersgrense vil enkle aktiviteter som det å gå i svømmehallen bli en ekstra kostnad eller umulig å gjennomføre fordi ledsagerbehovet gjør at de må betale for en ekstra billett, og dermed mister barn muligheten til å delta på aktiviteter som kan ha helsemessig og sosial fordeler, opplyser styreleder Lindgren.

Lettere å få være sammen på ting som en familie

Therese Løkke er styremedlem i Løvemammaene Sør-Øst og mamma til tre barn. To av barna har ulike diagnoser, som gjør at de ikke har mulighet til å delta på samme fritidstilbud som andre barn har.

Som tidligere nevnt var grensen for ledsagerbevis i Kristiansand på fem år før nå. Det at grensen er fjernet gjør at Løkke kan få ledsagerbevis til minstemann på to og et halvt år.

Therese Løkke, Styremedlem Løvemammaene.
 Foto: Christina Marie Pettersen

Therese Løkke, Styremedlem Løvemammaene. Foto: Christina Marie Pettersen

- Vi som familie kan dra på ulike aktiviteter, uten at ledsager må betale en ekstra kostnad. Noe som gjør det lettere å dra på forskjellige aktiviteter som en familie, da vi er helt avhengige av en på en og til tider to på en på barna våre, samtidig som vi ønsker at barnet vårt som er funksjonsfrisk også får en fin opplevelse.

Løkke påpeker det at aldersgrensen er blitt fjernet er et veldig inkluderende tiltak, noe som gjør at de kan ha med nok voksne mennesker, slik at det blir lettere å få være sammen på ting som en familie.

- Samtidig som at ledsagerbevis ikke bare gir en ledsager gratis tilgang, men også at man unngår å stå i kø, noe som er helt essensielt dersom vi som familie skal ha en hyggelig opplevelse i for eksempel fornøyelsesparker. Jeg opplever også mer forståelse og vilje til tilrettelegging når barna mine bærer et såkalt «vis hensyn» bånd.