Sørnett

Bærekraftig håndtering av datamaskin:

- Tenk levetid

INSPIRERT: Mathias Øfsti Schjetne har latt seg inspirere.
 Foto: Amanda Larsen Kollvangnses

INSPIRERT: Mathias Øfsti Schjetne har latt seg inspirere. Foto: Amanda Larsen Kollvangnses