Sørnett

ØVELSE ØVELSE ØVELSE Sviktende brannrutiner

Publisert:

Etter flere forsøk fra redaksjonens side har det ikke lyktes oss å få svar på spørsmål rundt hotellet i Risørs tilstand. Brannvesen og kommune var lite behjelpelige med å fremskaffe slik informasjon. Vi i redaksjonen anser innsyn i tilsynsrapport og oppdatert informasjon om hotellets brannsikkerhet som svært viktige.

Redaksjonen stiller seg også spørrende til brannvesenets rutiner når en røykdykker forsvinner under slukningsarbeidet, som forsinker slukningen. Informasjonssjef i politiet, Odd Holum, opplyser på pressekonferanse at dette forsinket slukningsarbeidet med 30 minutter.

Informasjonen til pressen under hele situasjonen har vært laber. Hør Odd Holum fortelle om røykdykkeren som nå er sendt på sykehus med skader her: